Laatste gemeenteraden 2018

Nieuwe raadszaal Sint-Truiden

Op maandag 17 december en dinsdag 18 december 2018 vonden in Sint-Truiden (stadhuis Grote Markt) de laatste gemeenteraden van 2018 plaats.

s' Maandags waren er heel wat tussenkomsten vanuit de sp.a -fractie.

Gert Stas verheugde zich namens sp.a dat de CD&V-Open Vld-meerderheid rekening gehouden heeft met zijn talrijke opmerkingen tijdens een commissievergadering over het verhuurreglement van de Gazo (Gazometersite).
Afwachten of de Gazo zal kunnen wedijveren met de goede oude stadsfeestzaal Manège, die veel te vroeg gesloten is door de CD&V-Open Vld-meerderheid.

Fractieleider Filip Moers kwam tussen over de heraanleg van het Sint-Martenplein.
Ondanks de tegenstand van de lokale middenstand (1), blijft de huidige meerderheid doorgaan met de plannen.
Filip Moers heeft dat nog maar eens aangeklaagd, net zoals wat er gaat gebeuren met de historische boom en het al even historische oorlogsmonument. En zoals zo vaak geen duidelijk antwoord.
De N-Va stemde net als de sp.a tegen.
Wij zijn benieuwd hoe de N-Va zich gaat gedragen als de definitieve toewijzing van de werken moet gebeuren.

Als sp.a hebben wij ook tegen de verkoop van de Haspengouwse Academie Podium in de Leopold II-straat 3 en 5 gestemd.
Het gaat om een te waardevol gebouw voor de stad Sint-Truiden. Bovendien is het gebouw pas ernstig gerenoveerd tijdens de legislatuur 2007-2012 door de CD&V-Open Vld-sp.a -meerderheid en biedt vooral de tuin een groene oase midden in het centrum voor de buurt.
Andere gemeenten en steden investeren in groen in de centra tegen de luchtvervuiling en in het kader van de CO2-problematiek.
De stad Sint-Truiden verkoopt net deze gronden. 
Begrijpen wie kan.
Waarom het gebouw niet behouden om bepaalde stadsdiensten en/of verenigingen in onder brengen?
Natuurlijk draait alles om de Gazometersite vol krijgen, waar de Haspengouwse Academie Podium naar verhuist.

Het agendapunt inzake deelname van de stad aan 'Reponsive sustainable urban logistics (R!sult) hebben wij als sp.a mee goedgekeurd.
Het gaat om het zoeken naar een universele geïntegreerde oplossing voor stadsleveringen om zo tot een optimaal distributiemodel te komen.
Wij hebben als sp.a via Marleen Thijs en Filip Moers al bij het begin van deze legislatuur aangedrongen om na te gaan in hoeverre in Sint-Truiden een dergelijk systeem zou kunnen ingevoerd worden, zoals City Depot in Hasselt.
Beter laat dan nooit.

Ann Knaepen heeft nog een tussenkomst gedaan over de verwarde verkeerssituatie op Sint-Pieter.
Schepen Bert Stippelmans heeft toegezegd de nodige aanpassingen voor te stellen, rekening houdende met de voorstellen van Ann.
Afwachten!

Op dinsdag 18 december 2018 draaide de gemeenteraad hoofdzakelijk rond de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 en een aantal belasting- en retributiereglementen en prijsbepalingen, die daarmee samenhangen.
Opvallend was dat de NV-a zich andermaal onthield over het dossier van de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net.
Benieuwd waar dit gaat eindigen.
Als sp.a vinden wij de huidige kostprijs van de afvalverwerking ook (te) hoog, maar het kan nooit goedkoper worden als elke gemeente (opnieuw) op zich zelf begint.

 

(1) Zie 'Het Laatste Nieuws' van 17 december 2018:  'Handelaars Stapelstraat verzetten zich tegen heraanleg van 1,2 miljoen: "Wij willen geen nieuw plein"'.

Zie onder andere ook 'Gemeenteraad: weinig bijzonders' van  13/12/2018 op deze website.

 

Foto: Stad Sint-Truiden