Gemeenteraad: weinig bijzonders

De gemeenteraad van maandag 26 november 2018 van Sint-Truiden was zo goed als een maat voor niets.

“De kindergemeenteraad, die vooraf het KINDERCHARTER 2018-2020 kwam voorstellen, was het belangrijkste”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De kindergemeenteraad heeft een eigen versie van ‘Sintruin begot, ik haan van oech’ gezongen.
Dat doet mij natuurlijk uitermate plezier. (1)

De CD&V -Open Vld-meerderheid was andermaal bijzonder arrogant. Collega-gemeenteraadslid Gert Stas wees erop dat de goedkeuring van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) en de kwijting van de bestuurders decretaal niet correct gebeurde. Hij haalde er zelf het decreet bij, maar de meerderheid wou niet luisteren. Dus hebben we als sp.a fractie klacht ingediend bij de Gouverneur.

Fractieleider Filip Moers kwam tussen over het agendapunt in verband met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Punctuele Ruimtelijke Knelpunten. Hij wees er nog maar eens op dat er vanuit het college van burgemeester en schepenen eerder fragmentair gewerkt wordt en dat er weinig visie en geen timing bestaat over de goed te keuren en uit te voeren RUP’s.
Een aantal voorliggende punten zijn logisch, maar toch is er heel wat improvisatie en zelfs echt dienstbetoon voor sommige groepen en personen.
Met het aspect duurzaam mobiliteitsbeleid, wordt er helemaal geen rekening gehouden, noch bij de uitbreiding van Stayen, noch bij de eventuele verhuis van de Katholieke Centrumscholen (KCST) naar de omgeving van het station.

Collega-gemeenteraadslid Ann Knaepen deed een aantal eerder technische voorstellen om de procedure en het bestek ‘leveren en plaatsen straatnaamborden’ te verbeteren. Schepen Bert Stippelmans beloofde er rekening mee te houden, we zijn benieuwd.

Bij de toekenning van een toelage voor de Sint-Sebastiaansgilde Duras voor de aankoop van een automatische grasmaaier, onthield de N-VA zich. Dat ziet er nier goed uit voor het verenigingsleven. Blijkbaar zit de N-VA nog in oppositiemodus. Het gaat hier om een subsidiereglement dat partijgenoot Johnny Vangrieken indertijd nog  ingevoerd heeft om alle verenigingen gelijk te behandelen en een aantal taken zelf te laten uitvoeren door de vereniging in plaats van door stadspersoneel.

Ook herhaalde de N-VA het voornemen om serieus te onderzoeken of het niet goedkoper voor de inwoners zou zijn qua afvalophaling- en verwerking als de stad het zelf zou doen en uit de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net zou stappen. (2) Akkoord dat Limburg.net er alles moet aan doen om zo goedkoop mogelijk te werken, maar waar is de Limburgse solidariteit? Bovendien moet samenwerking normalerwijze juist voordeliger uitvallen voor de Limburger.
     
Gemeenteraden na de verkiezingen en voor de installatie van de nieuwe begin januari stellen meestal weinig voor, dat is niet eigen aan Sint-Truiden. Bovendien hebben gemeenteraden minder en minder te zeggen, omdat meer en meer bevoegdheden gedelegeerd worden naar de schepencolleges. Voor mij een uitholling van de gemeentelijke democratie!”.

 

(1) Zie www.ludwigvandenhove.be, 20 jaar 'Sintruin begot' 12-09-2018, ‘Sintruin begot, ich haan van oeg23-02-2018

(2) Het Laatste Nieuws, ‘N-VA wil Limburg.net bij afval zetten’, pagina 17, 28 november 2018.

 Zie ook 'Geen verkiezingen geweest?' van 31-10-2018 op deze website