Buiten Sint-Truiden

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Burgemeester Ludwig Vandenhove wil zo snel mogelijk Fair Trade-label voor Sint-Truiden!

Onder impuls van gemeenteraadslid
Mieke Biets/> en Lode Vanhoutte van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) gaat de stad Sint-Truiden voor het Fair Trade-label. De afgelopen weken werden alle horecazaken van Sint-Truiden bezocht om hen te overtuigen meer aandacht te hebben voor Fair Trade-producten. De voortrekkers van de actie zijn bijzonder tevreden over de positieve reacties van de horecazaken.

Sint-Truidense inwoners uit Europese Unie (EU)-landen komen samen!

In navolging van een initiatief van ‘Het Belang van Limburg’ naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Europese Unie (EU) is Truienaar Raoul Aerts, zelf getrouwd met een Slovaakse, met het idee op de proppen gekomen om ook op Sint-Truidens niveau een samenkomst te organiseren van EU-burgers, zij het één familie per land.
Een schitterend initiatief.

Stemming over Brussel-Halle-Vilvoorde: een historisch moment?

De éénzijdige stemming door de parlementsleden van de Vlaamse partijen in de kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) op woensdag 7 november 2007 is ongetwijfeld een historisch moment. Het is immers de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat de taalgroepen in zo’n belangrijk dossier lijnrecht tegenover elkaar staan en ook zo stemmen.

Stad Sint-Truiden opent cricketveld!

De stad Sint-Truiden heeft er weer een sport bij: cricket!
Met deze ‘nieuwe’ sport in Sint-Truiden wordt het beleidspunt ‘sport in de breedte’ nog maar eens benadrukt.

Truienaar Ferdy Schuermans wint unieke Beker van Vlaanderen in de duivensport!

Truienaar Ferdy Schuermans uit de deelgemeente Duras heeft in de duivensport de grootste prijs in België gewonnen, namelijk de Beker van Vlaanderen sporttien internationaal.
De organisator van deze grootste vlucht in de duivensport, de heer Gerard De Cuyper, overhandigde deze beker in aanwezigheid van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> aan Ferdy Schuermans op zaterdag 1 december 2007 om 15.00 uur in de schepenzaal in het stadhuis op de Grote Markt.
De duivensport is nu eenmaal een sport zoals iedere andere sport, die de nodige aandacht en promotie verdient.

Politiekrant december ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

sp.a-partijvoorzitter Caroline Gennez te gast in Sint-Truiden!

Op donderdag 15 november 2007 was kersvers sp.a-voorzitter Caroline Gennez te gast in Sint-Truiden.

Burgemeester Ludwig Vandenhove wil centraal secretariaat voor alle oud-strijdersverenigingen!

Tijdens zijn 15 november-toespraak deed burgemeester
Ludwig Vandenhove/> het voorstel om een Nationaal Secretariaat voor de oud-strijdersverenigingen op te richten.

Burgemeester Ludwig Vandenhove roept op tot dialoog!

Met de huidige politieke situatie in het achterhoofd, riep burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, zowel in zijn 11 november- als in zijn 15 november-toespraak, op tot dialoog.

Pagina's

Abonneren op RSS - Buiten Sint-Truiden