Nationaal

Burgerbewegingen: nieuw?

Burgerbewegingen zijn tegenwoordig in.
Is dat een nieuw gegeven?
Als je het mij vraagt, niet (helemaal).

Wendbaar en werkbaar werk?

Vice-premier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters was op dinsdag 31 januari 2017 gastspreker in de hogeschool PXL in Hasselt (Elfde Liniestraat 26).
Hij sprak er over ‘Wendbaar en werkbaar werk?’.

Achter elke boom een terrorist? Neen.

“Natuurlijk moeten we in het lokaal veiligheidsbeleid rekening houden met het terrorismegegeven.

 

Maar we mogen de andere (objectieve en subjectieve) veiligheidselementen, zoals woninginbraken, niet verwaarlozen.

 

Er staat niet achter elke boom of op elke hoek van de straat een terrorist.

 

Internetverkoop: een zegen of een gevaar?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Utopia

“Voor mij moeten politici durven blijven dromen om de samenleving te veranderen, elk op hun niveau waarop ze actief zijn.

 

Voor mij geen cijferaars, budgetvreters, besparingsfreaks, etc. , maar politici met plannen, voorstellen, die ze proberen te realiseren. Ja, ze mogen voluntaristisch zijn.

 

Alle politici zouden de tentoonstelling Utopia moeten bezoeken. (1)
Ik heb de tentoonstelling bezocht op maandag 26 december 2016.”

Meer pragmatisme bij het besturen van België

Ludwig Vandenhove pleit daarvoor in zijn nieuwjaarsboodschap als voorzitter van B Plus.

Akkoord met Groen

Groen stelt voor om in Vlaanderen een taks op dierproeven in te voeren.
De opbrengst zou dienen voor een fonds dat alternatieven moet uitwerken.

Socialisten zijn tegen uitzendarbeid in lokale besturen

De Vlaamse regering heeft beslist om uitzendarbeid bij lokale en bovenlokale besturen mogelijk te maken.

Politieke problemen niet exporteren

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de berichten dat de Turkse overheid via de Diyanet-moskeeën in België inlichtingen probeert te verzamelen over de Gülen-beweging. (1) (2)

B Flash herfst 2016

“Qua cultuur en media zouden er meer gemeenschappelijke programma’s voor Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen moeten zijn.
Het zou de afstand binnen België opnieuw verkleinen”, zegt voorzitter Ludwig Vandenhove van B Plus in zijn voorwoord.

Pagina's

Abonneer op RSS - Nationaal