Nationaal

Speelgroen

De laatste dagen blijkt dat er een aantal privépersonen stukken bos kopen om hun kinderen toe te laten erin te spelen en/of erin te vertoeven. (1) (2)

PS en sp.a overleggen over de Jeker (Geer)

"Water stopt niet aan de (taal)grens", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. "Daarom heb ik na de meest recente water- en modderoverlast in Tongeren en omgeving aan onze dienst Waterlopen gevraagd om een actief overleg op te starten met Wallonië.

 

“Ik ben een mens en een mens maakt fouten”

Dat herhaalt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een artikel in het weekblad Dag Allemaal (nr. 31, 31 juli 2018) over alcohol bij politici.

 

PRO federale kieskring

"Ik blijf een grote voorstander van een federale kieskring, waarbij een gedeelte van de federale parlementszetels in gans België zou verkozen worden", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Eerste Limburgs huisdierendispensarium

De Prins Laurent Stichting, de vzw Beestig Wijs, de stad Hasselt en de provincie Limburg richten samen het eerste Limburgs huisdierendispensarium op.

Pensioendebat

“Het pensioendebat wordt gevoerd door academici en politici die in hun werk de zin van hun leven vinden. Zij beslissen over de mensen die hun pensioen zien als een bevrijding.” – professor Frank Vandenbroucke (1) (2)

 

Tags:

‘Wijksheriffs’

Raad van State waarschuwt voor ‘wijksheriffs’. (1)

 

Ik deel die mening als het gaat over buurtinformatienetwerken (BIN’s), WhatsApp-groepen en andere initiatieven, waarbij burgers ingeschakeld worden binnen het veiligheidsgebeuren.

 

Tags:

België wereldkampioen voetbal?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft. 

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Broodfokkerij moet ophouden!

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Dierenwelzijn de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van Rudy Guedens voor het exploiteren van een hondenkwekerij in Lummen, ter plaatse Molemstraat 132.

Herfederaliseren gezondheidszorg

Ja, ik ben ook voor een herfederalisering van de gezondheidszorg. (1)

 

Het zou efficiënter zijn, dus een bewijs van goed bestuur, en meer solidair.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal