Weg met de plastic zakjes!

"Plastic is een grote vervuiler", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. "Plastic zakjes zouden dan ook best verboden worden.

Maar wat kan in Brussel (vanaf september 2017) en Wallonië (sinds eind vorig jaar) kan blijkbaar niet in Vlaanderen.
Nu dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (eindelijk) durft pleiten voor een algemeen verbod op plastic-zakjes, ligt Open Vld dwars in de Vlaamse regering. (1)

Ik hoop dat Open Vld alsnog tot inkeer komt, want zo een verbod zou objectief resultaten hebben, maar zou sensibiliserend naar de bevolking toe ook een groot effect hebben.
De officiële reden: maatregelen nemen in overleg met de sector.
Als we daar moeten op wachten.
Kijk maar naar de invoering van statiegeldZulke aanpak aan de bron is nochtans de beste oplossing om afval en zwerfvuil tegen te gaan.

Durven wij in Vlaanderen nu echt niets meer verbieden?"

 

(1) Geen algemeen verbod op plastic zakjes. Het Belang van Limburg, 10-07-2017, p. 4.

Zie ook Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 14-06-2017, Plastic afval van 29-09-2016 en Invoering statiegeld: goed voor de natuur en voor de portemonnee van de burger van 08-10-2015 op deze website.