Waterstand vijver op het domein Terbiest dramatisch gezakt

Deze week is het waterniveau van de vijver op het domein Terbiest serieus gezakt.
Buren alarmeerden gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die vroeger voorzitter was van de Vriendenkring die het domein beheerde.

“Ik heb dan onmiddellijk contact genomen met Scholengroep 16 van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) van de Vlaamse gemeenschap, die momenteel eigenaar is van het domein en het dus ook beheert”, aldus Ludwig Vandenhove.
Bij onderzoek ter plaatse is vastgesteld dat de stuw ter hoogte van de overstort onderstroomd werd. Met andere woorden, het water in de vijver kon vrij onder de stuw doorstromen naar de natuurlijke afvoer.

2 verschillende aannemers zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen en hebben, om verdere daling van het waterpeil te voorkomen, een tijdelijke stop geplaatst in de afvoerriolering.
Vanochtend is dan een definitieve oplossing aangebracht.
De volgende dagen zal het waterpeil meerdere malen per dag gecontroleerd worden om te verifiëren of de toegepaste maatregel een voldoende duurzaam effect heeft.”

  

Zie ook Cartoon: visvijver de Tochtgenoot opnieuw een succesverhaal! van 23-09-2012 en "Kunst Groen 20•12" van 20-05-2012 op deze website.

 

Foto: Vlaamse Gemeenschap