Wandelen in Haspengouw: een absolute aanrader

“Na 2 maanden zijn reeds 85.000 wandelaars geteld op diverse plaatsen in Haspengouw door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV).”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van RLHV.

Naast een fietsparadijs moet Limburg ook een wandelparadijs worden.
Zulke onderzoeken om ons wandelbeleid nog bij te sturen, zijn daarin zeer belangrijk.

Maar de basisvoorwaarde blijft: ons groen en onze openbare ruimte verzorgen en goed onderhouden.”

U vindt hieronder het persbericht.

Wandelen in Haspengouw: een absolute aanrader

“Na 2 maanden reeds 85.000 wandelaars geteld!”

Na 2 maanden tellen op de Greenspots zijn er ruim 85.000 wandelaars gepasseerd op de landschapswandelingen. “Dit is ongelofelijk veel! En dat ondanks het slechte voorjaar!” zeggen gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Igor Philtjens. Een opsteker ook voor het toerisme in onze provincie.

De Greenspots Grootloon, Rullingen, Nieuwenhoven en Mettekoven zijn de absolute topwandelingen: samen zijn ze goed voor maar liefst 60.000 wandelaars. De zondag is topdag voor het wandelen.

Uit de eerste bevragingen komt naar voren dat men Haspengouw vooral kiest om haar aantrekkelijke landschap. Ludwig Vandenhove: “De Greenspots scoren zeer goed met een gemiddelde van 8,2/10! Dit is onder meer te danken aan de jarenlange inzet van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, dat de kwaliteit van haar wandelgebieden hoog in het vaandel draagt. Onze ambitie is om die score te behouden of te verhogen. En daarvoor is een continue aandacht voor het landschap een eerste vereiste.” Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren richtte de afgelopen 12 jaar 10 zeer kwaliteitsvolle wandelgebieden in. Voor alle noodzakelijke interventies, voor het achterstallige onderhoud van de wandelpaden, maar ook voor het opruimen van zwerfvuil stuurt het regionaal landschap een landschapsteam van de Wroeter erop uit. Ook zijn er een vijftigtal Greenspotters, dit zijn enthousiaste vrijwilligers, die er wekelijks op uit trekken om de wandelgebieden te controleren. Ze geven hun opmerkingen door aan het regionaal landschap zodat het landschapsteam snel kan ingrijpen wanneer er iets niet in orde is op de wandelingen.

Voor de toekomst zal het belangrijk zijn om te blijven werken aan de kwaliteit van het landschap. Dat is goed voor het landschap en de biodiversiteit.
“Door deze wandelgebieden ook te vermarkten, vaart ook het toerisme er wel bij, “ benadrukt gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. “Wandelen is na fietsen de belangrijkste reden waarom toeristen Limburg bezoeken. Van buiten en binnen de provincie Limburg komen toeristen en recreanten naar Haspengouw om er te wandelen en te genieten van de rust en het groen. Dat versterkt het toeristische imago van de hele Provincie.”  

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Toerisme Limburg zijn gestart met een wandelonderzoek in Haspengouw. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren plaatste op alle 10 Greenspots wandeltellers. Hierin werd 34.956,90 euro geïnvesteerd. 

“Toerisme Limburg startte een grootschalige bevraging bij de wandeltoeristen. Deze wandelcijfers zijn erg belangrijk. Ze helpen ons om de economische impact van het toerisme op de Limburgse economie te meten én te versterken.  Bovendien krijgen we zicht op het profiel van de wandelaars in Haspengouw. Zo kan de toeristische sector in Haspengouw beter inspelen op de wensen en noden van zijn bezoekers, ” concludeert gedeputeerde Igor Philtjens.

Het wandelonderzoek wordt gerealiseerd dankzij het Leader-project ‘Wandelen als streekproduct’.

Zie onder andere Weer geen spelbreker voor Haspengouwse Greenspots, www.limburg-actueel.be, 12 juni 2013.

Zie ook 'Limburg, green & clean' van 30 januari 2013 en Wandelonderzoek in Haspengouw van 3 mei 2013 op deze website.

Tags: