Veiligheid

Politieonderwijs in Limburg uitbreiden

 

“Het project ‘Politie, een lerende organisatie’ biedt heel wat mogelijkheden voor het politieonderwijs in Limburg.”, zei gedeputeerde Ludwig Vandenhove op vrijdag 25 januari 2013 tijdens de eedaflegging van de nieuwe lichting aspiranten –inspecteurs.

Ludwig Vandenhove vroeg ook nog meer aandacht voor burgerzin en deontologie en voor de maatschappelijke voorbeeldfunctie in de opleidingen van politievrouwen –en mannen.

Camera’s. En mensen?

Straatbeeld Sint-Niklaas

 

“Wie mijn politieke activiteiten volgt, onder andere op deze website en via mijn publicaties, weet dat ik een zeer koele minnaar ben van cameragebruik binnen het veiligheidsgebeuren.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Veiligheid blijft voor mij op de eerste plaats een zaak van (politie)mensen, die ondersteund moeten worden met bepaalde technische hulpmiddelen, zoals cameragebruik.

Om mijn stelling nogmaals te onderbouwen vertrek ik van de spijtige moord, die op 17 december 2012 gepleegd is in Sint-Niklaas.(*)”

 

(*)Dodelijke kopstoot na ‘zattemanspraat’ op café”, Het Nieuwsblad, 19 december 2012 

Shouldersurfen

De preventiedienst en de lokale politiezone hebben een campagne gelanceerd tegen shouldersurfen in handelszaken, die beschikken over een betaalterminal.

Actie ‘Geen buit, geen dief’ gelanceerd

Op dinsdag 11 december 2012 is de actie ‘Geen buit, geen dief’ gelanceerd in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

BIN-Z (opnieuw) operationeel in Sint-Truiden

Er wordt opnieuw een Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige voor Ondernemers (BIN-Z) operationeel in Sint-Truiden.
 

Leger = tewerkstelling

Op donderdag 22 november 2012 was er op de Grote Markt van Sint-Truiden de “Erkenning van de Promoties"  van de Koninklijke Militaire School voor Onderofficieren (KSOO) van Saffraanberg.

Nieuw interventievoertuig voor lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuw voertuig - een Mercedes Vito - aangekocht.

Laatste politiecollege!

Vandaag heb ik voor de laatste maal het politiecollege van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgezeten.

Brief naar Joëlle Milquet en Maggie De Block

Wij nemen als stad en als politiezone al genoeg onze verantwoordelijkheid op.

Samenwerken, ook qua cameragebruik!

“Ik ben niet voor verdere fusies van gemeenten, dus ook niet voor fusies van politiezones (tenzij er vrijwillig voor geopteerd wordt).”, herhaalt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. “Ik ben wel voor een verregaande samenwerking, zelfs over de taalgrens heen. Zo kan de efficiëntie verhoogd worden en blijft de lokale politie dicht genoeg bij de bevolking werken.”

Die samenwerking kan op velerlei vlakken, maar zeker (in eerste instantie) op het vlak van materiaal, materieel, techniek, etc.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid