Tweede nummer vernieuwde natuurkalender

Het tweede nummer van de nieuwe natuurkalender Limburg is er.
De kalender is verstuurd samen met het driemaandelijks verenigingsblad van Natuurpunt Limburg juni - juli - augustus 2017, jaargang 14, nummer 2.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.


Wie graag een exemplaar van natuurkalender wil bestellen kan dit doen via info@natuurpuntlimburg.be.

Zie ook Een vernieuwde Limburgse natuurkalender van 06-03-2017 en Eerste nummer nieuwe natuurkalender Limburg van 17-01-2017 op deze website.