Studienamiddagen Provinciaal Veiligheidscomité (PVL) Limburg

De laatste weken organiseerde het PVL Limburg in de Boudewijnzaal in het provinciehuis in Hasselt twee succesvolle studiedagen met heel wat belangstelling.

Op donderdag 20 september 2018 was het thema 'Re-integratie in de praktijk'.
Afwezigheid wegens langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, de sociale zekerheid en voor de maatschappij.  Maar zeker ook, en in de eerste plaats, voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf. Het leidt immers tot inkomensverlies, verlies van sociale contacten en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen.
Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker is het voor haar of hem om opnieuw te gaan werken. Het is bijgevolg van het allergrootse belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan.
Het doorlopen van een re-integratieproject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt mogelijkheden zijn voor re-integratie.

Op donderdag 4 oktober 2018 was het onderwerp 'Intern verkeer'.
In heel wat bedrijven is er vaak druk intern verkeer: voetgangers, heftrucks, transpaletten, vrachtwagens, etc. bewegen af en aan. En een ongeval is snel gebeurd. 
In België wordt ongeveer 10% van de arbeidsongevallen toegeschreven aan het gebruik van transportvoertuigen en laad- en losmachines.
Deze studiedag was heel praktisch opgevat met getuigenissen uit de praktijk.

Gedeputeerde van Veiligheid en voorzitter van het PVL - Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid Ludwig Vandenhove verzorgde in beide gevallen de inleiding.

"De uitdaging voor de organisatie van dit soort studiedagen is precies om in te spelen op actuele situaties", aldus Ludwig Vandenhove.
"Hoe actueler het onderwerp, hoe meer belangstelling."

 

Zie ook Asbest: een groot probleem van 14-06-2018 en Jaarverslag PVL van 07-05-2018 op deze website.

 

Tags: