Specifieke aandacht voor werklozen

“Wij moeten in Limburg ons opleidings- en tewerkstellingsaanbod (nog) specifieker richten op de werklozen, zeker zij, die recent het slachtoffer geworden zijn van bedrijfssluitingen, zoals Ford Genk en de toeleveranciers.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Met het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) geven we het goede voorbeeld.

 

Hieronder vindt u het persbericht dat op donderdag 20 juni verspreid werd.

Vooropleiding selectieproeven politie

Het PLOT pakt uit met een opleiding om kandidaten, ontslagen bij een vorige werkgever, voor te bereiden op de selectieproeven bij de politie. Zo biedt de politieschool kandidaten betere kansen op een job bij de politie, waar men op zoek is naar 1500 inspecteurs.

De recente economische ontwikkelingen in Limburg laten ook de Limburgse politieschool niet koud. Het PLOT ziet hierin een opportuniteit bij het vinden van kandidaten voor de 1500 openstaande vacatures bij de politie.

Hoewel de sluiting van Ford-Genk de aanleiding was voor dit initiatief, trekken we dit breder open”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “We beperken ons niet tot de gedupeerden van de Ford-sluiting. Iedereen die op straat komt te staan door een bedrijfssluiting is welkom. Op deze wijze proberen we maximaal kansen te creëren voor mensen die het moeilijk hebben nu ze massaal op de arbeidsmarkt komen.

Dit initiatief ging van start met het uitdelen van flyers aan de Ford-fabriek en met de opendeurdag van PLOT in het kader van de nationale wervingscampagne in de week van 18 maart. Sindsdien meldden  meer dan 300 geïnteresseerden zich aan”, zegt Jacky Vastmans, directeur van het PLOT. “Hiervan volgenden reeds 110 kandidaten een informatiesessie, op basis waarvan tot nu toe 75 kandidaten beslist hebben om in te stappen in de voorbereidende opleiding. En de inschrijvingen lopen nog steeds binnen.

Deze opleiding vangt voor iedereen aan met een richtinggevende proef om na te gaan of een kandidaat een kans op slagen heeft. In geval van een positief resultaat en als men bovendien voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden voor een job als inspecteur bij de politie, kan men de voorbereidende opleiding starten. Door het grote succes zijn we immers verplicht het aantal plaatsen te beperken. Zowel dit najaar, als begin 2014 start er een groep.

De volledige opleiding voorziet in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheden en fysieke vaardigheden. Voorts gaat ze in op maatschappelijke tendensen en tot slot komt er beroepsspecifieke kennis aan bod. De opleiding duurt 197 uren die flexibel worden ingepland rekening houdend met wisselende diensten. Het volledige aanbod komt overeen met 25 dagen, maar kandidaten bepalen zelf hoeveel onderdelen zij hiervan volgen.

Op deze wijze werken we drempelverlagend op deelname aan de selectieproeven en verhogen we de slaagkansen.  Als ondanks alle inspanningen blijkt dat kandidaten toch niet geschikt zijn voor dit beroep, hebben we ze nog altijd sterker gemaakt voor de arbeidsmarkt.
Er zouden meer van deze specifiek gerichte inspanningen moeten gebeuren, zeker voor werknemers, die geconfronteerd worden met de sluiting van het bedrijf waar ze werken.
”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Om deze opleiding aan te bieden, ging het PLOT een samenwerkingsverband aan met de federale politie, CVO VSPW Hasselt en CVO VLL. Elke partner heeft zijn expertise om zo een sterke vooropleiding aan te bieden. De VDAB overweegt haar deelname nog.

De inschrijvingsprijs voor de richtinggevende proef bedraagt 25 euro. De opleiding zelf wordt volledig bekostigd door het PLOT. Voor meer informatie kan men terecht op www.plot.be.

Zie onder andere  Belgische politie zoekt werklozen voor job, www.dichtbij.nl/roermond , 20 juni 2013

Zie ook Alle hens aan dek! van 22 maart 2013 op deze website. 

 

Tags: