Sp.a Limburg: De Groene Delle, waarom nu beslissen?

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie.

Onbegrijpelijk en zeker dat dit nu in volle Coronacrisis beslist wordt”, reageren Alain Yzermans en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.
“Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.
De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald en dan zijn ze, naar de eerste reacties te horen, nog niet tevreden.”

Ik heb mij als gedeputeerde van Leefmilieu de vorige legislatuur sterk verzet tegen die omzetting.
De Limburgse deputatie heeft op mijn aandringen in februari 2018 heel wat voorwaarden gekoppeld aan het toen afgeleverde advies.
Voor ons moet minimum aan al die voorwaarden voldaan zijn vooraleer er sprake kan zijn van het in gang zetten van het hele proces”, zegt Ludwig Vandenhove.

Waarom bijkomende industrieterreinen ontwikkelen als er nog zoveel onbenutte voorraad is in Limburg?”, aldus Alain Yzermans.
“Uit de meest actuele cijfers van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) blijkt dat Limburg nog het meest onbebouwde industriegrond van heel Vlaanderen heeft (632 ha tegenover 1 157 voor heel Vlaanderen). Ook qua onbebouwde gronden in gebruik door bedrijven staat Limburg bovenaan (923 ha op 1 609 ha).
Tel daar nog de 397 ha reservegrond bij van de Limburgse bedrijven. (1)
Limburg heeft qua industrieterreinen de laagste bezettingsgraad en het hoogste actieve aanbod in Vlaanderen.
Waarom geen hoogbouw overwegen voor industriële sectoren, waarvoor dat gaat in plaats van altijd maar meer grond in te nemen, zeker als dat over natuur gaat? Ook daar moeten we nieuwe pistes durven bewandelen om oppervlakte en zeker natuur en groen te vrijwaren.
Conclusie: er is nog beschikbare industriegrond genoeg in Limburg.”

“Er zullen altijd wel industrieterreinen zijn, die beter gelegen of bereikbaar zijn en/of andere voordelen hebben. Maar moeten we daarvoor nog meer natuur opofferen?
De oorspronkelijke plannen van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) dateren van 2004 en zijn herbevestigd naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk in het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) in 2012.
Inmiddels leven we in andere sociaal -economische tijden in Limburg om dan nog niet te spreken over Corona”, aldus Alain Yzermans en Ludwig Vandenhove.

Met Corona zouden we het anders gaan aanpakken qua klimaat en biodiversiteit.
Corona is nog niet eens voorbij en nu dit.

Waarom niet even temporiseren om alles in deze nieuwe maatschappelijke context te bekijken?
Blijkbaar blijft voor sommigen en sommige politieke partijen alles bij het oude.
Zij blijven de natuur als sterk element onderschatten binnen de recreatieve en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden. Nochtans bevestigen alle cijfers het tegendeel.

Als sp.a Limburg vragen we ook dat SALKturbo tegen die andere maatschappelijke achtergrond bekeken wordt. Je kan SALK toch niet actualiseren door geen rekening te houden met het feit dat de wereld rondom ons inmiddels totaal is veranderd.
Als sp.a Limburg betreuren we nog altijd dat we als 3de sterkste partij in Limburg niet betrokken zijn bij SALKturbo.”  

“Ik ga zo snel mogelijk de teksten van de definitieve beslissing bestuderen en kijken wat er nog tegen kan gedaan worden. Ook zal ik uitleg vragen aan minister van Omgeving, maar ook van Natuur Zuhal Demir.

Wat mij betreft, wordt het nu echt tijd om in Limburg te spreken over een moratorium om nog aan natuurgebied te raken. We hebben toch niet voor niets een Limburgse minister van Natuur”, besluit Ludwig Vandenhove.