Sociale woningen: niemand wil ze nog in haar/zijn buurt!

"Politici, maar ook burgers, hebben de mond vol van het gebrek aan sociale woningen in Vlaanderen.
Allerlei stoere beleidsverklaringen worden afgelegd."

"Maar als er concrete beslissingen moeten genomen worden waar deze sociale woningen kunnen gebouwd worden, wil niemand ze in haar/zijn achtertuin.
Alle argumenten zijn goed: overlast, drukker verkeer, waardevermindering van het eigendom, etc.
Allemaal veruiterlijking van hoe rijk we in Vlaanderen toch wel zijn en hoe de steeds grotere groep, die het minder goed heeft, ‘afgestoten wordt'."