Senioren Duras bezoeken provinciehuis in Hasselt

In het kader van de jumelage tussen het Franse Duras en de stad Sint-Truiden is er een jaarlijkse uitwisseling met leerlingen en senioren.

Op donderdag 24 april 2013 bezochten de senioren uit Duras, op uitnodiging van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, het provinciehuis.
Leden van het jumelagecomité onder leiding van voorzitter Peter Dufaux en Sint-Truidense gastgezinnen vergezelden de delegatie uit Duras.

“Het was voor mij een blij weerzien met een aantal oude bekenden, waaronder ex–collega burgemeester Claude Donis”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik hoop dat de nieuwe meerderheid deze jumelage, die onder mijn burgemeesterschap officieel is ontstaan in 1998, laat bestaan en er de nodige aandacht en middelen aan besteedt.”

Zie onder andere ‘Opnieuw wijnfeesten in Duras!’ van 3 mei 2011 en ‘Jumelage en kunst!’ van 18 juni 2011 op deze website.