Sanering van asbest

“Burgers worden zich terecht sneller bewust van de problemen rond asbest”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Als vzw Duurzaam Bouwen Limburg (vzw Dubolimburg)  gaan we daar de Limburgse gemeenten en de Limburgers in ondersteunen.”

“We zullen als vzw Dubolimburg een concreet aanbod uitwerken via de gemeenten voor alle Limburgers inzake het saneren van asbestdaken.
We maken hiervoor gebruik van de oproep van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van Vlaanderen (OVAM) om hiervoor bepaalde subsidies te krijgen.
Tegen maandag 24 september 2018 zullen we een voorlopige subsidieaanvraag indienen bij OVAM.
Zie www.ovam.be/subsidies-voor-lokale-besturen voor meer informatie.

Zonder de sensibilisering, waar we de voorbije jaren al sterk op ingezet hebben, uit het oog te verliezen, gaan we nu over tot actie(s).
We willen hierbij vooral de Limburgse gemeentebesturen actief ondersteunen.

Sedert deze week is de film ‘Ademloos’ verschenen. (1)
De film handelt over een actieve asbestfabriek, welke ooit in handen was van het Belgische Eternit, in het Indische dorp Kymore. Het is een pakkende documentaire over de strijd van individuen die moeten leven op één van de grootste asbeststorten ter wereld.
Een goed sensibiliseringsmiddel dat het bewustzijn rond de gevaren van asbest ongetwijfeld sterk gaat doen toenemen.”  

 

(1) De stille doder die wordt doodgezwegen, Het Nieuwsblad, 05-09-2018, p 20.

Zie ook Asbestverwijdering moet prioriteit worden van 27-08-2018,  Asbest: een groot probleem van 14-06-2018 en  Gewijzigde wetgeving bouw- en sloopafval van 30-01-2018 op deze website.