Provincieraad en bestendige deputatie Limburg officieel geïnstalleerd

Op maandag 3 december 2012 werd de nieuwe provincieraad en de nieuwe bestendige deputatie officieel geïnstalleerd.

Tijdens het startmoment voor de nieuwe beleidsperiode legden 63 raadsleden en 6 gedeputeerden, waaronder Ludwig Vandenhove, hun eed af.

Ludwig Vandenhove heeft de volgende bevoegdheden:

  • leefmilieu, natuur, waterlopen, visserij, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciedomein Nieuwenhoven
  • veiligheid
  • provincie Limburg opleiding en training (PLOT)
  • organisatieontwikkeling
  • confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen
  • personeel en organisatie

“Een nieuwe uitdaging na 4 jaar senator, 7 jaar federaal volksvertegenwoordiger en 18 jaar burgemeester.”, zegt Ludwig Vandenhove.