Provincie Limburg schaft subsidie voor toegankelijkheidsinstantie INTER af

De Limburgse deputatie heeft beslist om in de toekomst geen subsidie meer toe te kennen aan de Limburgse antenne van INTER, de Vlaamse instantie, die zich bezighoudt met de problematiek van de toegankelijkheid.

“Het ging om een jaarlijkse toelage van 100 000 euro”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“De reden: omdat het zogezegd om een persoonsgebonden bevoegdheid gaat. Maar de andere provincies, op Antwerpen na, die dit nooit gedaan hebben, blijven wel subsidiëren.

Een spijtige zaak.

Toegankelijkheid is net een horizontale bevoegdheid over alle beleidsdomeinen heen. Bovendien geldt dat voor een aantal specifieke plaatsgebonden terreinen, waarvoor de provincie Limburg juist wel nog bevoegd is, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, natuur, ruimtelijke ordening, toerisme en wonen.

Wat het des te pijnlijker maakt, is dat de centrale zetel van deze Vlaamse instelling precies in Limburg (Hasselt, in het voormalige gemeentehuis van Kermt) gevestigd is.

De provincie Limburg was met dit initiatief voortrekker in Vlaanderen.

In 1995 werd de Limburgse Gehandicaptenadviesraad opgericht en de allereerste campagne in Vlaanderen en in Limburg gelanceerd. Zo werd de toon voor heel Vlaanderen gezet en is in 2006 het toenmalige Vlaams Experticecentrum Toegankelijkheid ontstaan.

Met deze beslissing wordt een samenwerking van 25 jaar stopgezet.

Als Limburgse politici klagen we terecht dat er te weinig zetels van Vlaamse instellingen in Limburg zijn.

Als we er dan éne hebben, trekt de eigen provincie Limburg zich terug. 

De provincie is een niveau dat steeds meer ter discussie staat in Vlaanderen.

Dit zou juist een reden moeten zijn voor de Limburgse deputatie om de nodige ambities aan de dag te leggen. Maar blijkbaar is het tegenovergestelde waar.

Nu de globale, jaarlijkse nominatieve subsidie is afgeschaft, hoop ik dat de provincie Limburg per gebouwendossier of rond één van de hoger aangehaalde thema’s, toch nog de nodige aandacht zal blijven besteden aan het item toegankelijkheid en elke keer een betalend advies aan INTER zal vragen.

De steun van de provincies is precies nodig om een inclusief en integraal Vlaams toegankelijkheidsbeleid te voeren, zoals ik in een eerder parlementaire vraag op dinsdag 22 oktober 2019  aan bevoegd minister Bart Somers aangehaald heb. Ook Limburg zou integraal toegankelijk moeten zijn via een echt provinciaal toegankelijkheidsbeleid met ambitie en ingebed in alle procedures en erkenningen.

Toegankelijkheid zou een automatisme moeten zijn voor gebouwen, alle sites, straten en pleinen, natuurgebieden, etc."

 

 

Tags: