Politieke spelletjes!

Zo omschrijft burgemeester Ludwig Vandenhove het afkeuren van de begroting van de stad Sint-Truiden door CD&V en Open VLD tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012.


Voor mij blijft het verrassend, maar ook onbegrijpelijk dat CD&V en Open VLD tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012 de begroting 2012 hebben afgekeurd.
Sedert begin november 2011 zijn hieromtrent besprekingen geweest in de schoot van het college van  burgemeester en schepenen en deze zijn steeds constructief verlopen.
CD&V en Open VLD hebben binnen het college van burgemeester en schepenen de begroting goedgekeurd en hebben tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 27 januari 2012 gevraagd om een gezamenlijke tekst te maken over de langetermijnvisie.
Zoals afgesproken heb ik hen hier op maandag 30 januari 2012 een ontwerp voor bezorgd via e-mail.
CD&V en Open VLD hebben hier niet op gereageerd.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Voor mij is het duidelijk: de afkeuring van de begroting heeft niets te maken met de inhoud, wel met politieke spelletjes. Trouwens, de verdeeldheid bij de stemming binnen CD&V en zeker binnen Open VLD was groot.

Aan het algemeen belang van de inwoners wordt niet gedacht.
Het gaat weer maar eens over het zoveelste rondje ‘Socialisten pesten’.

Ik wacht nu voorstellen af van CD&V en Open VLD, want voor mij is de voorliggende begroting 2012 op dit ogenblik de enige politiek haalbare.”

Ik heb de indruk dat CD&V en Open VLD niet weten waarover ze praten.
Ze blijven maar ‘zeuren’ over teveel personeel, hoewel het aantal personeelsleden, als de overgave van het gemeentelijk onderwijs en de politiehervorming in rekening gebracht worden, zich nu op hetzelfde niveau situeert als op 1 januari 1995, toen ik gestart ben als burgemeester, ondanks het gegeven dat de taken van gemeenten/steden, dus ook van de stad Sint-Truiden, serieus zijn toegenomen.

Sommige stadsdiensten zitten nu al echt op hun tandvlees, zodanig dat de enige mogelijkheid nog is bepaalde stadsdiensten af te schaffen en/of samen te voegen met een afbouw van de dienstverlening aan de burger tot gevolg.

“De afkeer van Open VLD-schepen Roland Duchatelet voor ambtenaren is zo groot dat hij compleet irrealistische uitspraken doet, zoals "Wij stellen vast dat hier niets aan werd gedaan. Het stadspersoneel kost ons per jaar 550 euro per inwoner. De sp.a wil ook geen belofte doen om de 180 mensen die in de volgende 10 jaar op pensioen gaan niet te vervangen (Het Belang van Limburg van 1 februari 2012).
Dat Open VLD zo denkt over ambtenaren kan ik nog begrijpen (zie de uitspraak "Wat een afkeer voor ambtenaren!" van 1 februari 2012 op deze website), maar dat de 
verkozenen van de ACW (de koepel van christelijke werknemersorganisaties) binnen de CD&V dat steunen is onbegrijpelijk. Tenzij het gaat over sowieso stemmen tegen wat de Socialisten voorstellen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Het niet-steunen van deze begroting zet de dagelijkse werking van de stadsdiensten op de helling en betekent uitstel voor heel wat concrete projecten. Bovendien zullen facturen van heel wat leveranciers van de stad, meestal lokale bedrijven en lokale middenstand, niet kunnen uitbetaald worden.

Zie onder andere de teksten ‘College van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden keurt begroting 2012 goed’ van 20 januari 2012 en ‘Debat ten gronde over de financiering van gemeenten en steden’ van 2 februari 2012 op deze website.

Hierover is onder andere een artikel verschenen op LimburgActueel.be van woensdag 1 februari 2012.