Politie kan elke schijn van partijdigheid missen!

Bijna twee weken geleden lekte uit dat in het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel mogelijk fouten zijn gemaakt.
De federale politie duidde onmiddellijk iemand intern aan om te bekijken waarom een ernstig spoor dat naar Ronald Janssen had kunnen lijden onbenut is gebleven.
De politie kan elke schijn van partijdigheid missen!


Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove kondigde op woensdag 24 februari 2010, in/> zijn hoedanigheid van lid van de Bijzondere Commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (het zogeheten Comité P), als eerste aan dat dit niet correct of op zijn zachtst gezegd onvoldoende was.

“Ik verneem dat het onderzoek naar deze mogelijke fouten in het dossier Annick Van Uytsel intern, door iemand van de federale politie zelf dus, gebeurt.
Een collega als het ware van diegene, die een mogelijk spoor niet nader zou onderzocht hebben.
Dat lijkt mij een niet gepaste werkwijze.
Alleen al maar omdat dan minstens de schijn kan ontstaan dat de fouten afgedekt worden. Ons kent immers ons.

Deze werkwijze is des te verwonderlijker, omdat er wettelijk geëigende en onafhankelijke kanalen opgericht zijn om dergelijke (mogelijke) misstappen te onderzoeken.
Het onderzoek kan gebeuren door hetzij het Comité P (een bij uitstek parlementair orgaan in de schoot van de Kamer van Volksvertegenwoordigers), hetzij door de Algemene Inspectiedienst-Inspection Générale (AIG) (orgaan in de schoot van de politieorganisatie).

Het gaat om twee onafhankelijke instanties, die precies zijn opgericht om dit soort onderzoeken te doen.”

Ludwig Vandenhove: “Wat gebeurd is, is gebeurd.
Het onderzoek binnen de federale politie kan naar mijn mening doorgaan, temeer omdat ik vertrouwen heb in de betrokken politieman. Maar ik dring er sterk op aan dat ofwel het Comité P, ofwel de AIG nauw betrokken worden bij het onderzoek naar mogelijke fouten en/of zelf een onafhankelijk en parallel onderzoek kunnen voeren. Elke schijn van partijdigheid kan de politie immers missen als kiespijn.

Op donderdag 25 februari 2010 heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck dan uiteindelijk, na de suggesties van Ludwig Vandenhove, het Comité P de nodige opdrachten gegeven.

"Ik vraag mij alleen maar af waarom dit weer zolang heeft moeten duren.
Moeten we dit weer klasseren onder het steeds (te) laat ingrijpen door de minister van Justitie Stefaan De Clerck, zoals bijvoorbeeld bij de ontsnappingen uit de jeugdgevangenis in Tongeren, waar hij ook pas toegegeven heeft op dinsdag 23 februari 2010 dat er fouten gemaakt zijn bij de constructie van het gebouw, zoals ik gezegd heb in een interview met TV -Limburg (TVL) diezelfde avond."

Uiteraard maakt dit het allemaal nog moeilijker qua verwerking voor de betrokken families en verwanten.

"Laat het Comité P dan nu ook snel zijn werk doen en indien hieruit zou blijken dat er ook fouten gemaakt zouden zijn op het niveau van het parket moet er verder onderzoek volgen.
'De roep' voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie komt te vroeg. Bovendien heeft zulke commissie het nadeel dat er zeer omzichtig mee omgesprongen moet worden om het normale gerechtelijke onderzoek niet te doorkruisen.

Ik heb het volste vertrouwen in het Comité P dat zij zullen kunnen blootleggen welke fouten er eventueel gemaakt zijn door de politie en welke eventuele stappen verder moeten gezet worden.", besluit Ludwig Vandenhove.

De waarheid moet naar boven komen in dit dossier, maar sereniteit is hier op zijn plaats. Daarom zijn de feiten te ernstig voor de slachtoffers en hun betrokken familie.

Over de vraag van Ludwig Vandenhove om het Comité P in te schakelen in de zaak rond Ronald Janssen is er heel wat aandacht in de media geweest. Er werd onder andere op Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), TVLimburg, Radio 1 en 2 een item uitgezonden.
Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2010 verscheen er in verschillende digitale en gedrukte dagbladen een artikel (De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Limburg Actueel, Metro) en ook het persagentschap Belga maakte er melding van.