Open Vld schiet zichzelf in de voet!

"Dit keer letterlijk en figuurlijk", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Ik heb het over de voorstellen van Open Vld rond de problematiek van de everzwijnen". (1)

"Er is inderdaad een toenemend probleem van everzwijnen in Limburg.
We moeten daar oplossingen voor uitwerken met betrokkenheid van alle partners.

Het voornemen om Vlaanderen in te delen in verschillende faunabeheerzones, is een stap in de goede richting.

Maar komen met ideeën om er enkel mee in de media te komen, komt het probleem
zeker niet ten goede.
Dat is het geval met dit plan van Open Vld.

Afgelopen zaterdag was ik op 'mijn jaarlijkse afspraak' in het jachthuis in Mechelen – Bovelingen/ Rukkelingen (Altenastraat z/n, Heers) bij meester Polsky Royer (na de jacht!).

De jagers, waar nochtans heel wat liberalen tussen zitten, lachen dit voorstel weg.
Kan moeilijk anders.
Liberalen al ooit horen pleiten voor (meer) boetes, zoals nu gebeurt?
Liberalen al ooit horen pleiten voor meer controles, zoals dat hier het geval is?
Het voorstel om in natuurgebieden de jacht op everzwijnen toe te laten. Het zijn wel onder andere die natuurgebieden, die precies mee(r) toeristen naar Limburg trekken met alle positieve socio-economische respons.
Everzwijnen hebben een functie in het biodiversiteitsverhaal, ook dat wordt vergeten in het Open Vld-voorstel.
Wat met de Europese instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s)?

Akkoord, de Administratie Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse gemeenschap zou meer initiatief moeten nemen met alle betrokken partners rond de everzwijnenproblematiek. Maar dat is nog geen reden om 'domme' voorstellen te doen.
Wederzijds begrip tussen alle betrokken groepen moet hierbij het uitgangspunt zijn. Bovendien moet er bekeken worden of er geen nieuwe methodes zijn, zoals met drones via warmteherkenning. Zo kunnen de locaties en bewegingen van everzwijnen beter in beeld gebracht worden en kan de groei van populaties  beter gevolgd worden.” 

(1)Open VLD op zoek naar everzwijnenplan. De Standaard, 25-11-2017, p. 42.

Zie ook Everzwijnen van 22-10-2017 en Everzwijnenproblematiek: er moet iets gebeuren van 22-09-2017 op deze website.

Foto: natuurpunt.be

Tags: