Ontmoetingscentrum ‘Floreal’ wordt volkshuis ‘Curieus’

Sint-Truiden heeft vanaf nu een volkshuis ‘Curieus’, het eerste in Vlaanderen.
Het voorbije weekend is de officiële opening gebeurd met een receptie op vrijdagavond 9 oktober, een kindernamiddag op zaterdag 10 oktober en een seniorennamiddag op zondag 11 oktober.


Een eigen lokaal in stand houden is financieel en organisatorisch zeker niet gemakkelijk, maar wij blijven het belangrijk vinden dat de Socialistische Beweging een vaste stek in Sint-Truiden heeft.”, zeggen schepen
Els Sneijers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

“De bedoeling is zeker niet om ons in dit lokaal op ons eigen terug te trekken, maar een aantal activiteiten te organiseren, die een veruiterlijking zijn van wat wij als sp.a voorstaan en waar iedereen gratis kan aan deelnemen.

De naamsverandering koppelt de structuur en het verleden (‘volkshuis’) aan openheid en vernieuwing (‘Curieus’). Dit is ook onze visie op hoe de sp.a moet functioneren, plaatselijk, maar ook op provinciaal en Vlaams niveau.

Het volkshuis ‘Curieus’ staat open voor alle progressieve verenigingen en organisaties in Sint –Truiden.”, aldus
Els Sneijers/> en Ludwig Vandenhove.