Nog veel uitdagingen!

Milieu & natuur - Provincie Limburg

"Voor mij is deze editie heel bijzonder. Sinds kort ben ik als gedeputeerde bevoegd voor de thema's milieu en natuur. Een winternummer vormt een ideaal moment voor een terugblik. En ik kan alleen maar vaststellen dat de provincie Limburg al jaren een voortrekker is op het vlak van natuur- en milieubeleid.

Er waren baanbrekende biodiversiteitsprojecten als 'Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten (GALS)' en 'Soorten en Landschappen, dragers voor Biodiversiteit (SOLABIO)'. Ook op milieuvlak zet onze provincie bakens uit. 'Limburg gaat klimaatneutraal' heeft buiten een degelijke wetenschappelijke onderbouw ook een stevige organisatiestructuur gekregen met klimaatparlement, Cleantech do-tanks, het coöperatief Limburgs Klimaatfonds een 44 klimaatgemeenten. De provincie Limburg zette ook op de Limburgse Bosgroepen in waardoor zij uitgroeiden tot de belangrijkste bosbeheerorganisatie in Limburg.

Tijd om op onze lauweren te rusten hebben we echter niet. Er staan grote uitdagingen voor de deur: klimaatadaptatie, het opstarten en uitvoeren van projecten in het kader van 'Limburg gaat klimaatneutraal', onze gemeenten nog dichter bij de natuur brengen enzovoort. Met de verhuis van het Provinciaal Natuurcentrum naar Craevenne wordt alvast gezorgd voor een stevige verankering van de provinciale initiatieven rond onderzoek naar biodiversiteit, natuur- en milieueducatie, documentatie en netwerkontwikkeling.

Al die uitdagingen vragen om frisse ideeën, veerkracht, doordachte beslissingen en actie. Samen met de ploeg van provinciale natuur- en milieumedewerkers zet ik graag mijn schouders onder dit verhaal. Een ding is zeker: Limburg kan er alleen maar sterker door worden. En Mi&Na houdt jullie van alle plannen op de hoogte.

Ludwig Vandenhove

gedeputeerde van Leefmilieu"

* Milieu & Natuur, jaargang 14 nr. 4 - 2012. Tijdschrift kan opgevraagd worden bij Katrien Wittemans van de provinciale Dienst Milieu en Natuur via katrien.wittemans@limburg.be of telefonisch op 011 23 83 48.

Zie ook de tekst "Eerste publieke optreden als bestendig député" van 12 december 2012 op deze website (http://www.ludwigvandenhove.be/nieuws/eerste-publiek-optreden-als-bestendig-deput%C3%A9).

Tags: