Natuurverenigingen betrekken bij het sociaal overleg

Op Paasmaandag 2 april 2018 herhaalde gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zijn oproep om regelmatig Limburgs overleg te organiseren met alle betrokken organisaties over belangrijke natuurdossiers.

“Noem het het Limburgs ‘economisch, ecologisch overleg’”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder kan u de perstekst vinden.

“Wij zijn dom en arrogant met natuur omgegaan”

Dat zegt directeur Bart Lodewyckx van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) Limburg in Het Belang van Limburg van vrijdag 29 maart 2018.

“Beter laat dan nooit om tot dit inzicht te komen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Bovendien hoop ik dat het gemeend is.
Zijn de andere werkgeversorganisaties Kamer van Koophandel –VOKA-Limburg , Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) en Boerenbond (BB) dezelfde mening toegedaan?

Het is voor mij een goed uitgangspunt om een meer gestructureerd overleg tussen werkgevers en werknemers qua natuurbeleid en qua invulling van de openbare ruimte tot stand te brengen.
Als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur pleit ik al sedert het dossier van de nv Essers voor systematisch overleg tussen alle actoren. Dus ja, ik ben tevreden met deze oproep.

Maar ik heb een aantal vragen.
-Wat is de rol van de overheid? Zijn zij ook betrokken?
Indien ja, lijkt het mij logisch dat dit het provinciale niveau is.
-Valt het overleg volledig samen met het sociaal -economisch overleg? Of gaat het om een afzonderlijke structuur? Of wordt er heel praktisch gewerkt, waarbij de agenda opgesplitst wordt in functie van de thema’s?
-In welke mate is dit voorstel van UNIZO besproken met de andere sociale partners? Nog meer, in welke mate wordt het door hen eveneens gedragen?
-Zal het over een echt overleg gaan, waarbij de verschillende partners elkaar respecteren? Dit wil zeggen echte compromissen kunnen sluiten op basis van globale en integrale beleidslijnen, niet in het belang van de éne of andere eigenaar of het één of het ander bedrijf.

Deze vragen, en wellicht nog vele andere, zijn volgens mij oplosbaar.
Het voorstel, met al zijn eigenschappen en gebreken, lijkt mij alleszins de moeite om verder te onderzoeken en uit te werken.  Daarenboven zou de toenemende sociaal -economische context en het economisch belang van de natuursector in Limburg op die manier gevaloriseerd worden.
Als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur wil ik graag een initiatief nemen, samen met de Gouverneur, om te bekijken hoe dit verder kan uitgewerkt worden.
De provinciale administraties Milieu en Natuur en Omgevingsvergunning beschikken over genoeg mensen met voldoende kwaliteiten om zo een proces praktisch en inhoudelijk te ondersteunen.

Het moet een verdere socio-economische ontwikkeling van Limburg, rekening houdende met onze unieke positie qua groen en natuur, mogelijk maken. Kortom, een goed evenwicht bereiken. Bovendien kan het onze positie versterken ten aanzien van Vlaanderen en de rol en de functies, die Limburg krijgt in het toekomstig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Bekijk hier  de reportage van 02-04-2018 op Televisie Limburg (TVL) en zie Radio 2 – journaal van 02-04-2018.

Economie en ecologie hand in hand.
Het zou opnieuw een mooi voorbeeld kunnen zijn van hoe Limburg het voortouw neemt in Vlaanderen. “

Zie ook Fruitspoor komt in handen van provincie  van 17-10-2017  Wij houden ook ons woord! van 20-03-2018 op deze website.

Tags: