MOS-overeenkomsten toch verlengd voor 6 jaar

Oorspronkelijk was het de bedoeling van Vlaams N-VA-minister van begroting Philip Muyters om de MOS-overeenkomsten slechts voor 3 jaar te verlengen.

Na tussenkomst van onder andere Vlaams sp.a-parlementslid Els Robeyns en sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove zijn de Milieuzorg Op School (MOS)-overeenkomsten verlengd voor 6 jaar.

Een goede zaak.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg sluit overeenkomst Milieuzorg Op School (MOS) voor 6 jaar

Het project milieuzorg op school (MOS) is een gekend milieuzorgproject voor het basis- en secundaire onderwijs dat vorm krijgt via een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Op deze wijze wordt milieuzorg ontwikkeld tot een wezenlijk aspect in de schoolcultuur.
De nieuwe overeenkomst, die vandaag in de provincieraad werd afgesloten tussen de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid, geldt voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2019.

Begin 2013 wou Vlaams Minister van Financiën Philip Muyters de nieuwe overeenkomst niet voor 6 jaar – zoals afgesproken – maar voor 3 jaar laten opstellen.
sp.a-volksvertegenwoordiger Els Robeyns sprong in de bres en ook sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukte het belang van continuïteit en deden een oproep aan Vlaams Minister voor leefmilieu Joke Schauvliege.

Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns nam daarop het initiatief om de Vlaamse minister van Leefmilieu hieromtrent te interpelleren. MOS geeft namelijk invulling aan de versterking van milieusensibilisering, een onderdeel van het Vlaams regeerakkoord, en aan de beleidsnota leefmilieu en natuur, waarin onder andere sprake is van coherente natuur- en milieueducatie en doelgerichte milieusensibilisering.

Ook gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zette zich in om de continuïteit van de milieuzorgwerking in de scholen te bestendigen en zo milieuzorg en milieubewustzijn te ontwikkelen tot een wezenlijk aspect in de schoolcultuur en bij de volgende generaties.

 “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling met een lange termijnvisie en vraagt beleid op lange termijn. Ik ben uitermate tevreden dat Els Robeyns en ikzelf de druk niet van de ketel gelaten hebben, zodat nu niet teruggekomen is op eerder genomen beleidsstandpunten en de overeenkomsten voor 6 jaar met de provincies afgesloten zijn.
Dit toont aan dat ook goedwerkende beleidsinitiatieven nauw opgevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat ze gecontinueerd kunnen worden.

Klimaatneutraliteit is voor onze provincie zo belangrijk, dat zeker de projecten die kinderen aanleren millieubewust te leven, niet in het gedrang mogen komen. Zo zal hun milieubewuste gedrag, eens zij volwassen zijn, een vanzelfsprekende levenswijze zijn. Bovendien is via dit soort samenwerkingsprojecten dat provincies concreet hun ondersteunende rol naar de gemeentes en steden kunnen spelen.”, besluit Ludwig Vandenhove.   

Zie onder andere Project Milieuzorg Op School met zes jaar verlengd, www.limburg-actueel.be, 21 juni 2013

Zie ook Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven! van 6 februari 2013 en Milieuzorg Op School (MOS) blijft succesvol van 14 mei 2013 op deze website.