Meer kinderboerderijen

"Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in kinderboerderijen", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove. "Zo zouden kinderen op jonge leeftijd al kunnen leren hoe ze diervriendelijk met dieren kunnen omgaan."

"Dat is geen kwestie van veel geld, maar van organisatie en mensen.

Maar nu gebeurt precies het omgekeerde. Zo sluit het Dierenpark Planckendael de kinderboerderij, omdat er te weinig respect is voor de dieren. (1)
Ik begrijp die beslissing bedrijfsmatig vanuit Planckendael, maar maatschappelijk vind ik het geen goede zaak.

Terwijl (huis)dieren meer en meer als therapie worden ingeschakeld en mensen daardoor echt geholpen worden (bijvoorbeeld meer en meer zorgverleners met therapiehonden (2) of huisdieren in bejaardentehuizen of bij psychiatrische patiënten) moeten wij inmiddels met lede ogen aanzien dat een kinderboerderij gesloten wordt.
Waarom? Omdat individuele ouders er blijkbaar niet (meer) in slagen hun kinderen deftig op te voeden om zich aan welbepaalde regels te houden. 
Voor mij is de oplossing niet sluiten, wel de desbetreffende ouders op hun plichten wijzen en desnoods 'straffen'.

We moeten ophouden met de maatschappij voor alles verantwoordelijk te stellen. 
Waar blijft de individuele verantwoordelijkheid?

Een echt dierenwelzijnsbeleid moet aandacht hebben voor meer goed uitgebouwde kinderboerderijen."

(1) Planckendael sluit kinderboerderij omdat bezoekers dieren pesten. Het Nieuwsblad, 07-07-2017, p. 1.
(2) “Hond krijgt meer gedaan dan therapeut”. Het Belang van Limburg, 08-07-217, p. 11.

Zie ook Kinderen blijven leren omgaan met huisdieren van 12-10-2016 op deze website.