Meer éénvormigheid in de snelheidsbeperkingen: duidelijker voor de burger

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 heeft gemeenteraadslid Filip Moers via een bijkomend agendapunt namens de sp.a -fractie gepleit voor éénvormigheid van de snelheidsbeperking tot 50 kilometer in de Grote Vinnestraat in Duras. (1)

"Nu zien de weggebruikers vaak door het bos de bomen niet meer", zei Filip Moers.

Burgemeester Veerle Heeren ging akkoord met het voorstel, maar zei wel het te willen globaliseren voor het ganse grondgebied. Met andere woorden, onderzoeken op welke verschillende plaatsen dat kan over het ganse grondgebied.

"Opvolgen dus", aldus Ludwig Vandenhove. "Immers, zulke beloftes zijn ons al vaak gemaakt, maar in de praktijk komt er dan niets van in huis."

Hier vindt u het toegevoegd agendapunt.