Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

sp.a Sint-Truiden heeft beslist om Ludwig Vandenhove aan te duiden als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor zondag 14 oktober 2018.

Ik ben fier en dankbaar dat mijn partij mij vraagt om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden opnieuw te trekken op zondag 14 oktober 2018.
Ik aanvaard deze verantwoordelijkheid, ook al is het een belangrijke taak en een grote uitdaging, zelfs met mijn lange politieke ervaring”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het is de 6de opéénvolgende keer dat Ludwig Vandenhove de sp.a-lijst voor de gemeenteraad van Sint-Truiden zal trekken (1988, 1994, 2000, 2006, 2012 en 2018).
Ludwig Vandenhove was 18 jaar (van 1 januari 1995 tot en met 30 november 2012) burgemeester van zijn stad.

sp.a Sint-Truiden kiest voor continuïteit en ervaring.
Dat is nodig om de stad Sint-Truiden er weer bovenop te krijgen na 6 jaar beleid zonder sp.a.

“Ik ben opnieuw kandidaat-burgemeester van Sint-Truiden als de bevolking dat wil”, aldus Ludwig Vandenhove.
Elke lijsttrekker is kandidaat-burgemeester. Bovendien ga ik hiermee in op een vraag die ik heel vaak krijg vanuit de bevolking bij alle mogelijke aanwezigheidspolitiek.

Als burgemeester moet je tussen de mensen zijn, moet je op elk moment ter beschikking staan van de bevolking, moet je bereid zijn om kleine en grote problemen op te lossen.
Het is de moeilijkste politieke functie die er is. Maar eveneens de mooiste.
Je ziet heel snel concrete realisaties op het terrein van de genomen beslissingen.”

sp.a Sint-Truiden wil er een burgemeestersverkiezing van maken”, zegt fractieleider Filip Moers.
“Hoe dikwijls worden wij niet overal in Sint-Truiden aangesproken over het feit dat het beter en anders was onder de beleidsperiode van Ludwig en dat ze spijt hebben dat ze in 2012 niet voor zijn beleid gestemd hadden.
Nu krijgt de bevolking de kans om dit recht te zetten.
Wij geven de bevolking een duidelijke keuze.

Het is een publiek geheim dat CD&V-Open Vld ambitie en zelfs een akkoord (zouden) hebben om de stad Sint-Truiden verder samen te besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de kiezer kan dit ongedaan maken. Wij willen de meerderheid breken”, aldus Filip Moers.

“Wij zullen met een programma naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken met als basis ons beleid gedurende 18 jaar en uiteraard een aantal nieuwe accenten.
Het moet nog zo slecht niet geweest zijn tijdens de beleidsperiode van Ludwig als we zien hoeveel initiatieven de huidige meerderheid, al dan niet in aangepaste vorm, verderzet.

Toen wij buitenspel gezet werden in 2012 werd er gezegd dat de stad failliet was en dat er veel te veel personeel was.
Inmiddels is er nog nooit zoveel geld uitgegeven en is er nog nooit zoveel personeel aangeworven.
Wie wist toen dat deze stelling symptomatisch zou zijn voor ‘de gekleurde’ communicatie gedurende de hele beleidsperiode”, aldus Filip Moers en Gert Stas.

Toen ik op 1 januari 1995 burgemeester werd, heb ik heel wat moeten ‘opkuisen’ bij de stad Sint-Truiden.
Ik zie nu veel gelijkenissen met toen en ben bereid dit opnieuw te doen.
Waarom? Omdat ik teveel van mijn stad en van mijn partij hou”, besluit Ludwig Vandenhove.

sp.a Sint-Truiden wil een beleid op mensenmaat binnen een realistisch budget. Met andere woorden, betaalbare projecten op mensenmaat, geen luxe-projecten.

“Het zijn niet de gemakkelijkste tijden voor de sp.a. Dat is ook een reden waarom ik de lijst opnieuw trek”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het is in deze omstandigheden niet gemakkelijk voor een jonge of nieuwe kandidaat om de leiding te nemen. Ik weet dat ik hiermee eveneens een risico neem in strikte politieke termen gedacht. Bovendien is dat voor mij persoonlijk niet de meest ideale situatie, ik trek wellicht ook de sp.a-lijst voor de provincieraadsverkiezingen in ons arrondissement. Maar ik denk zo niet.
Ik wil mijn partij zolang ze mij nodig heeft, waar dan ook, ten dienste zijn.
Ik wil niet vluchten.

En we gaan winnen.

 

Zie ook Burgemeestersstrijd in Sint-Truiden van 09-03-2018 op deze website.