Infosessie 'Limburg Renoveert'

Op dinsdag 14 november 2017 organiseerden de vzw Steunpunt Opbouwwerk (Stebo), de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg), netbeheerder Infrax en woonkredietmaatschappij Onesto, samen met de provincie Limburg, een infosessie rond 'Limburg Renoveert'.

Gedeputeerde en voorzitter van de vzw Dubolimburg Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ludwig Vandenhove: "Limburg was de eerste provincie die onder invloed van wijlen Steve Stevaert begon met heel de klimaatproblematiek en hoe die best aangepakt wordt.
Wij blijven als provincie Limburg vooruitlopen: tegen 2020 willen we de CO2-uitstoot verminderen met 20%, tegen 2030 met 40% (vandaar de nieuwe Burgemeestersconvenanten) (1) en tegen 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Bovendien zijn we de eerste provincie die een klimaatadaptatieplan uitgewerkt heeft. (2)

We hebben recent alle burgemeesters per regio bezocht om hen de actuele cijfers voor hun eigen gemeente mee te delen. (3)
Wat blijkt hieruit?
De Limburgse gezinnen doen heel wat inspanningen thuis, maar het kan (altijd) beter. Maar eens de Limburger de deur buitenkomt, is het veel minder goed: enerzijds het verkeer, anderzijds de werkomgeving. Bovendien blijken nog heel wat initiatieven en maatregelen onbekend.

Als provincie Limburg lopen we eveneens vaak voorop met concrete acties, zelfs in die mate dat Vlaanderen er een aantal overgenomen heeft. Maar Vlaanderen wijzigt maatregelen zeer snel, zodat er geen continuïteit en zekerheid is voor de burger. 
De burger ziet in het aanbod vaak het bos door de bomen niet meer.

Vandaar activiteiten zoals deze.

Huizen duurzaam bouwen of renoveren is goed voor het leefmilieu en voor het klimaat, maar ook voor het gezinsbudget.
In Limburg  proberen we zo laagdrempelig mogelijk te werken en de geïnteresseerde burgers zoveel mogelijk te 'ontzorgen' als ze bouw- of verbouwingsplannen hebben. En het substantieel verhogen van de renovatiegraad van het woningpatrimonium in Limburg is goed voor de bouwsector en voor de werkgelegenheid. Of hoe klimaatmaatregelen economisch voordeel kunnen opleveren. 

We zijn overtuigd dat we door de krachten te bundelen met alle partners en met de gemeenten nog veel meer kunnen bereiken.
Alle Limburgers verdienen een comfortabele en energiezuinige woning.

Ik wens jullie een aangenaam en leerrijke info-voormiddag." 

 

(1) Aangepaste Europese Burgemeestersconvenant. www.ludwigvandenhove.be, 29-03-2017.
(2) Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’. www.ludwigvandenhove.be, 21-09-2017.
(3) Ronde van Limburg’. www.ludwigvandenhove.be, 05-10-2017.

Zie ook Infomoment Limburg Renoveert van 03-11-2017 op deze website.