Hanne en Ludwig: aflevering 3

Hanne en Ludwig

Vandaag is er aandacht voor de problematiek van de droogte en van de wateroverlast.

Wateroverlast en droogte

Door de klimaatverandering heeft natuur meer ruimte nodig.

Ruimte om overtollig regenwater op te vangen bij hevige regenbuien en om ervoor te zorgen dat grondwaterlagen aangevuld worden om verdroging tegen te gaan. Maar ook om de achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen te stoppen.

Het herstel van natuurlijke rivieren, zoals in de Maasvallei, het hermeanderen van beken en de inrichting van natuurlijke overstromingsgebieden zijn meer dan ooit belangrijke prioriteiten.

De volgende Vlaamse regering moet daar meer middelen voor uittrekken.

Prettig weekend.

Hanne Mengels en Ludwig Vandenhove