Gedenkplaat eerwaarde heer pater Jozef Bessemans ingehuldigd in Metsteren!

Op initiatief van de Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden (HKGST) werd op zaterdag 21 juni 2008, onder grote publieke belangstelling, een gedenkplaat ingehuldigd voor eerwaarde heer pater Jozef Bessemans.


Eerwaarde heer pater Jozef Bessemans werd op 27 augustus 1899 geboren te Metsteren.
In 1928 trad hij in bij de Salesianen van Don Bosco en in 1929 ging hij als missionaris werken in Brazilië.
Op 26 september 1939 werd hij priester gewijd in Guiratinga (Mato Grosso).

Vele jaren was hij rondreizend missionaris in het uitgestrekte bisdom Guiratinga.
Waar hij ook kwam, in de geest van Don Bosco, was hij altijd bekommerd om de kleuters en de opgroeiende jeugd.
Vanuit de armste sloppen haalde hij hen naar de scholen en zorgde ervoor dat zij opgeleid konden worden tot huismoeders en/of vakmensen.

De parochie Melveren - onder invloed van eerwaarde heer Jules Bongaers, voormalig pastoor en huidig pastoor Herman Gilissen - heeft altijd een bijzondere band onderhouden met de streek waar eerwaarde heer pater Jozef Bessemans werkzaam was en met zijn bisdom.

“Deze activiteit van de Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden is in feite een mooi voorbeeld van hoe de beleidsdomeinen erfgoed en wijkwerking, en zelfs een stuk ontwikkelingssamenwerking, kunnen gecombineerd worden.
Uiteraard moet er altijd zuinig omgesprongen worden met het aanbrengen van gedenkplaten, maar het is toch goed dat er nagegaan wordt, onder andere door onze erfgoedcel, waar we nog van dit soort initiatieven kunnen ondernemen: historische verbondenheid met de huidige actuele maatschappij”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit is dan ook de reden waarom we dit initiatief actief en financieel ondersteunen vanuit de stad Sint-Truiden en we ook graag bereid zijn om dit te doen met andere dergelijke evenementen."

Om de figuur van eerwaarde heer pater Jozef Bessemans goed weer te geven, vindt u hieronder nog even een uitspraak van 2 nichten van hem, de dames Godelieve en Gilberte Bessemans, die ze geschreven hebben voor het parochieblad ‘De Melster’: “Pater Jozef Bessemans, een bescheiden, minzame man, zette Metsteren, Melveren, Sint-Truiden en Vlaanderen op de wereldkaart."