Festival RETOUR

De provincie Limburg organiseert van zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017 voor de eerste maal een Week van de Circulaire Economie onder de noemer Festival RETOUR.

"Wij hopen dat zoveel mogelijk Limburgse organisaties die op de ene of andere manier bezig zijn met circulaire economie, zullen meedoen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Circulaire economie zal uiteindelijk DE OPLOSSING moeten brengen. Zo is er op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een studie uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hoeveel broeikasgassen de Vlaming jaarlijks uitstoot.
Hierbij werd rekening gehouden met wat we consumeren aan voeding, kledij en andere producten en wat de klimaatimpact daarvan is. Bijna driekwart van onze koolstofvoetafdruk door consumptie komt voort uit goederen en diensten die gezinnen kopen.

Onze totale koolstofvoetafdruk is tien keer te groot.
Oplossingen liggen volgens de studie bij overheid, bedrijven en consumenten, die via hun aankoopgedrag de koolstofvoetafdruk kunnen verminderen.” (1)

Hieronder vindt u het persbericht. 

(1) Vlaamse consument vervuilt tien keer te veel. De Morgen, 27-06-2017, p. 1. Uw koolstofvoetafdruk is tien keer te groot. De Morgen, 27-06-2017, p. 9.

Zie onder andere Provincie Limburg wil (meer) circulair aankopen van 13-06-2017, World Circular Economy Forum 2017 van 08-06-2017 en Al 15 Repair Cafés in Limburg van 03-11-2016 op deze website.