Dierenwelzijn en natuur moeten kunnen samengaan!

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en voor de natuur.

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar soms geeft dat aanleiding tot nieuwe problemen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de wolf. Maar zo is er tevens het fenomeen van roofvogels, die een toenemend gevaar vormen voor duiven.(1)

De natuur heeft eigen regels en ‘wetten’ en als mensen kunnen we nu éénmaal aan sommige natuurverschijnselen niets doen, gelukkig maar. Maar zulke problemen moeten we vooral proberen op te lossen door te spreken met elkaar en door te bemiddelen tussen de betrokken bevolkingscategorieën.

In het concrete geval van duiven en roofvogels zouden de ministers van Dierenwelzijn en Sport (Ben Weyts) en de minister van Natuur (Zuhal Demir) samen een initiatief moeten nemen.
De duivensport is een oude Vlaamse traditie, ooit een echte volkssport.
Zij zou niet mogen verloren gaan.

Als toenmalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heb ik in Limburg vorig jaar alle betrokkenen al eens samengebracht.
Ik hoop dat mijn opvolger Bert Lambrechts deze inspanningen verderzet.”

rood balkje