Dierenasielen: meer en anders

Dat is de titel van een interview met gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove in ‘De Zondag’ van 7 oktober 2018. (1)

Hieronder vindt u de integrale tekst.

Limburg moet nog meer inzetten op dierenwelzijnsbeleid, ook al zijn we nu al de enige provincie, die een echt dierenwelzijnsbeleid voert.
Dat is onlangs nog gebleken uit een bevraging van GAIA (2) en wordt bevestigd door de financiële middelen, die er naartoe gaan. (3)

Maar er is dringend nood aan één of twee bijkomende dierenasielen in Noord -Oost Limburg. Daartoe is de interlokale vereniging “Dierenasiel opvanggebied Oost-Limburg" opgericht, waarvoor de provincie Limburg een startsubsidie voor investeringen van  300 000 euro heeft voor uitgetrokken.
Er zijn al diverse locaties onderzocht – Bocholt en Maasmechelen, nu zou Dilsen-Stokkem kandidaat zijn-, maar voorlopig zonder concreet resultaat.
Andere mogelijkheid is dat bij de her lokalisatie van het dierenasiel in Genk een gedeelte van de gemeenten van Noord –Oost Limburg zich daar naartoe zouden kunnen richten en er dan een kleiner bijkomend dierenasiel zou komen in één van de andere gemeenten.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 stelt de stad Dilsen-Stokkem uitdrukkelijk(er) zijn kandidatuur.

Een bijkomend dierenasiel is echter niet genoeg, er is eveneens een meer kwalitatieve aanpak nodig. Dit heeft onder andere te maken met de toenemende broodfok, waardoor er steeds meer ‘moeilijk te behandelen honden’ in het dierenasiel terechtkomen, die veel moeilijker kunnen geadopteerd worden door dierenliefhebbers. Hiertoe moeten dierenasielen zelf steeds meer hondengedragstherapeuten inzetten, die ze zelf moeten betalen. Dierenasielen worden ook steeds meer geconfronteerd met besmettingen van honden als gevolg van de broodfok en het ingrijpen in de genetica.

Dierenartsen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van die broodfok en de maatschappelijke gevolgen ervan en voor de dierenasielen.
De eerste gesprekken zijn bezig en de Limburgse dierenartsen hebben inmiddels de website www.limburgse.dierenartsenkringen.be opgestart met tips voor potentiële kopers van honden. Hen wordt immers ook vaak ‘een kat in een zak’ verkocht. Bovendien zijn er de impulsaankopen.
In het voorjaar start er samen met de provincie Limburg een campagne om die website en de idee erachter meer bekend te maken bij het brede publiek.

Gedragstherapeuten worden steeds belangrijker bij de werking van de dierenasielen, zeker als er maximale kans op adoptie wil zijn.

Bij de verdere uitbouw van het beleid rond dierenasielen moet er tevens bekeken worden dat er meer losloopweides bij of in de omgeving van de dierenasielen zijn.

Het is niet levensnoodzakelijk, maar het is beter voor iedereen: voor de honden, maar ook voor de vrijwilligers, die minder moeten gaan wandelen met de honden en inmiddels andere taken kunnen doen.

Dan is er ‘het ziekhuisgebeuren’, ‘de revalidatie’.
Sommige personen brengen hun honden binnen bij het dierenasiel voor een kortverblijf als er iets gebeurt is met hun hond of als hij onhandelbaar wordt. Dit laatste bijvoorbeeld ook als gevolg van de broodfok.

Er is de toenemende armoede, waardoor steeds meer personen in financiële problemen komen om hun huisdieren voldoende kwalitatieve voeding en een goede verzorging te garanderen. Vandaar het initiatief  vanuit de provincie Limburg met de vzw Beestig Wijs (4) en het dispensarium  met de Koning Boudewijnstichting, de stad Hasselt en de provincie Limburg.

Kortom, het traditionele dierenasiel ‘verwatert’ en er komen steeds maar gespecialiseerde taken bij.
Hier moet de overheid op inspelen met één of meerdere professionele krachten per dierenasiel, ondersteund door de talrijke vrijwilligers, die zich steeds meer moeten specialiseren.
P
ermanente opleiding en bijscholing is hierbij onontbeerlijk.

 

(1) Dierenasielen: meer en anders , www.ludwigvandenhove.be , 08-10-2018
(2) Limburg meest diervriendelijke provincie  , www.ludwigvandenhove.be, 22-09-2018
(3) Limburgse dierenasielen houden hoofd boven water dankzij provinciale steun , www.ludwigvandenhove.be , 21-12-2017.  
(4) Provincie Limburg voorziet geld voor crisisopvang honden van kansarmen , www.ludwigvandenhove.be , 08-02-2018.

Zie ook Memorandum dierenwelzijn - in 13 stappen naar een diervriendelijke gemeente van 04-07-2018 en  Dierenwelzijn: belangrijk item bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 11-06-2018 op deze website.

 

 

 

 

 

 

Tags: