Die boeren toch!

 

Uit recente cijfers van het Europees Rekenhof blijkt dat het geld dat vanuit de Europese Unie naar de landbouwsector gaat ter verbetering van het leefmilieu, de zogeheten vergroening, weinig of geen resultaat heeft. (1)

En toch blijven de landbouworganisaties - in Vlaanderen de Boerenbond - op alle vlakken maar altijd met de hand openstaan.
Wanneer gaat dat eindigen?

 

(1) Europese premies voor boeren helpen milieu niet vooruit. De Standaard, 13-12-2017, p. 10.

Zie ook De groene verzuiling van 09-03-2017 op deze website.