De wereld in de Dorpsstraat!

Steden en gemeenten moeten wat mij betreft ook bezig zijn met wereldproblemen.
De uitdaging bestaat er precies in om die internationale problemen dichtbij en zelfs tussen de burger te brengen.
Dit is onder andere één van de redenen, waarom ik in deze legislatuur als burgemeester graag de bevoegdheden duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking gezamenlijk onder mijn bevoegdheid wou.


Als stad Sint-Truiden nemen wij jaarlijks heel wat initiatieven om de wereld in de Dorpsstraat te brengen!
Zo was er bijvoorbeeld recent het verbreken van het wereldrecord van Amnesty International met niet minder dan 26.105 brandende kaarsen op de Grote Markt van Sint-Truiden op woensdag 4 juni 2008 en is er op zondag 13 juli 2008 al voor de achtste keer Fiesta Tropical.
Ook zijn er de talrijke initiatieven, al dan niet samen met het asielcentrum in Bevingen (Fedasil), waarbij we allochtone inwoners en Truienaars zo goed mogelijk met elkaar proberen te laten samenleven.
Zo zet het opvangcentrumcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden zijn deuren voor de 7e keer weer open op zondag 10 augustus 2008 met de organisatie van ‘Marché Mondial’, een wereldmarkt waar verschillende culturen en volkeren onder één dak samenkomen.

“De wereld is een dorp geworden: dan moet het ook de uitdaging zijn van gemeenten- en stadsbesturen om de wereld in de Dorpsstraat te brengen!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.