De provincie Limburg is dood, leve de provincie Limburg

Hasselt en Genk gaan structureel samenwerken om Limburgse kunstenaars en culturele organisaties beter te kunnen ondersteunen. (1)

Zij denken zelfs aan één groot Limburgs fonds voor startende kunstenaars, waarin elke gemeente financieel zou participeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak, het kan de kunst en cultuur in Limburg alleen maar ten goede komen.

Maar waarom moest die bevoegdheid dan weggaan bij de provincies?
Het was en is voorspelbaar: de provincies zullen op een aantal beleidsvlakken opnieuw uitgevonden worden.

Limburg heeft altijd te weinig vanuit Vlaanderen gekregen op een aantal domeinen, cultuur hoort daar zeker bij. In die zin is het dan ook logisch dat samenwerken en zich verenigen de enige mogelijkheid is om (nog) een stem in Brussel te hebben. Maar dat hadden we precies met de provincie Limburg.
Het blijft onbegrijpelijk dat N-VA, CD&V en Open Vld tijdens de vorige Vlaamse regering de provincies verder ontmanteld hebben. Nog erger, nu maken deze partijen hoofdzakelijk de dienst uit in de Vlaamse deputaties.
In het Vlaams parlement nemen de regeringspartijen nauwelijks het woord ‘provincie(s)’ in de mond.

Goed dat Hasselt en Genk het voortouw nemen, maar daardoor mogen andere Limburgse gemeenten en steden cultureel niet nog meer achterblijven.”

Z33

 

C-Mine