Congres ACOD Spoor Limburg

Op dinsdag 18 februari 2020 was het congres van de de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Spoor Limburg in de gebouwen van ACOD Limburg in Hasselt, Koningin Astridlaan 45.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

  

“Ook al zijn de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) en het spoorbeleid een federale bevoegdheid -gelukkig maar-, toch blijf ik er sterk in geïnteresseerd”, zegt Ludwig Vandenhove.
Willen we in België en Vlaanderen tot een echt doorgedreven aanpak van de mobiliteitsproblemen komen, dan zal de NMBS daarin een prioritaire rol moeten spelen.
Om echte duurzaamheid en een aanpak van de CO2-problematiek te verkrijgen, is een doorgedreven mobiliteitsbeleid met exponentieel meer middelen nodig.

Maar natuurlijk is er ook mijn goede vriend en sectorsecretaris Stefan T’ Jolyn, smurfke voor de vrienden, die echt op mijn aanwezigheid rekende.”