Cartoon: Wederzijds begrip!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Wederzijds begrip!

“Nu het paasverlof begonnen is en de bloesemperiode eraan komt, doe ik nog maar eens een oproep tot wederzijds begrip tussen de bezoekers en de toeristen enerzijds en de lokale bevolking anderzijds.”, zegt
Ludwig Vandenhove/> als burgemeester van de grootste Haspengouwse stad Sint-Truiden.

“Natuurlijk betekent dit enige vorm van overlast en wordt het normale dagelijkse levensritme van de eigen inwoners verstoord, zeker op de drukke plaatsen, in de omgeving van fietsknooppunten en horecazaken, op plaatsen waar auto’s geparkeerd staan, etc., maar dat moeten we er nu eenmaal bijnemen.
De provincie Limburg en de Haspengouwse gemeenten en steden hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in toerisme en zeker in de jaarlijkse bloesemperiode.
Dit gaat op voor personeel, infrastructurele werken en promotie.
De jaarlijks stijgende bezoekersaantallen bewijzen dat deze financiële inspanningen renderen.

De enige aanpak is wederzijds begrip.
Als iedereen - bezoekers en toeristen en de eigen inwoners - voldoende begrip en respect voor elkaar opbrengen, kunnen problemen zoveel mogelijk vermeden worden. Bovendien zijn sensibiliserende acties belangrijk. Zo leggen we in Sint-Truiden in alle toeristische folders uit wie het fietsroutenetwerk mag gebruiken, vragen we de verhuurders van moto’s, quads, vespa’s, etc. om hun klanten erop te wijzen dat ze enkel de openbare weg mogen gebruiken en controleert de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken hier regelmatig op, wijzen we de toeristen op het probleem van het afval en vragen we de bezoekers met zwerfwagens enkel de voorziene parkings te gebruiken.
Voor hen zijn er vorig jaar 18 speciaal voorbehouden parkeerplaatsen voor mobilhomes gecreëerd op de Veemarkt, wat een investering van 14 880,00 EUR betekende. In de bloesemperiode kunnen mobilhomes ook terecht in de weide langs het bedrijf Flam in de Fabriekstraat en vanaf dinsdag 10 april 2012 ook op het domein Terbiest langs de Hasseltsesteenweg.

De horeca- en de verblijfssector hebben zich inmiddels aangepast om de jaarlijkse toenemende stroom van bezoekers en toeristen aan te pakken.

Toeristen komen in deze periode vooral voor de bloesems, maar komen het hele jaar door voor onze natuur en onze mooie en talrijke OPEN ruimtes.
De OPEN ruimte is van iedereen (recreanten zoals fietsers en wandelaars, natuurliefhebbers, landbouwers, fruittelers, jagers etc.) en iedereen moet er gezamenlijk zorg voor dragen.

Iedereen is welkom in Haspengouw en in Sint-Truiden!
Het kan de streek economisch alleen maar ten goede komen.”

Hierover is op maandag 2 april 2012 een item uitgezonden op Radio2Limburg en op donderdag 5 april 2012 tijdens Het Nieuws van VTM.
Daarnaast is hierover een artikel verschenen op maandag 2 april 2012 op LimburgActueel.be en op dinsdag 3 april 2012 in/> De Standaard, Het Laatste Nieuws en in Het Nieuwsblad en op woensdag 4 april 2012 in Het Belang van Limburg.

Tags: