Cartoon: gebrek aan parkeerplaats als Grote Markt op zondag afgesloten is: niet klagen om te klagen!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Gebrek aan parkeerplaatsen als de Grote Markt van Sint-Truiden op zondag afgesloten is: niet klagen om te klagen!

 

Op zondag 27 april 2008 tijdens de bloesemwijding heb ik het nog met mijn eigen ogen kunnen vaststellen.
Overal in Sint-Truiden kon je over de koppen lopen, ook op de autovrije Grote Markt van Sint-Truiden.
Alle horecazaken zaten stampvol en de Grote Markt was er voor de wandelaars, de fietsers, de kinderen, die er spontaan speelden, etc.
Met andere woorden, om even persoonlijk te worden, de Grote Markt waarvan ik droom!

Zelf ben ik mijn auto, toen ik de tentoonstelling van de Koninklijke Kunstkring in de Zoutkist ging bezoeken, gaan plaatsen in de ondergrondse parkeergarage van het Clockempoortcomplex.
Op een 20-tal auto’s na was deze parkeergarage vrij.
Dit parkeerterrein ligt op nauwelijks 200 meter/> van de Grote Markt.

Waarom klagen handelaars en/of burgers dan dat er geen parkings meer zijn, zelfs als de Grote Markt autovrij is?

Laten we toch ophouden met hierover zo negatief en kortzichtig te doen.
Sint-Truiden heeft zich de laatste jaren ongelooflijk ontwikkeld op alle vlakken.
We mogen nu niet achterblijven door ‘koning auto te blijven volgen’.

Een leefbaar stadscentrum is een centrum waar de auto kan gedijen, maar waar er ook plaats is voor fietsers, voetgangers, wandelaars, het openbaar vervoer, etc.

Nog dit: de privé-sector klaagt altijd maar over de overheid en de politiek.
Hoewel ik aan de privé-sector geen boodschappen te geven heb, wil ik toch zeggen dat de ondergrondse perkeergarage van het Clockempoortcomplex wat mij betreft niet uitgebaat wordt zoals ze moet uitgebaat worden.
Allerlei middelen en/of ludieke acties zouden ervoor moeten zorgen dat bezoekers, ook op zondagmiddagen, als de Grote Markt autovrij is, precies ‘gelokt’ worden naar dit ondergronds parkeerterrein.
Maar het is toch zo simpel om altijd maar kritiek op de overheid en de politiek te geven en nooit zelf in ‘eigen boezem’ te kijken!

Deze visie heeft er inmiddels toe geleid dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft tot eind september 2008 de markt autovrij te maken op zondag en dat dit initiatief jaarlijks zal herhaald worden. Ik ben hier bijzonder blij om.

Tags: