Buiten Sint-Truiden

Kerkraden van Sint-Truiden komen samen!

Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove zijn op maandag 5 februari 2007 een aantal vertegenwoordigers van alle kerkraden van Sint-Truiden, en de leden van het centrale kerkbestuur, samengekomen.

Proficiat aan de fruittelers!

Uit cijfers van de sociale inspectie blijkt dat er in de fruitsector minder en minder aan zwartwerk wordt gedaan, in tegenstelling tot de horecasector.
De helft van de horeca werkt met zwartwerkers, in de bouw- en fruitsector ligt het percentage op ongeveer 10% inbreuken inzake zwartwerkers, illegalen of werklozen.

Senaatscommissie Binnenlandse Zaken wil dumping asielzoekers tegengaan!

Tijdens de maanden januari en februari 2007 amendeerde de senaatscommissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden, waarvan burgemeester-senator Ludwig Vandenhove, voorzitter is, tweemaal de wet die de ‘dumping’ van asielzoekers moet tegengaan.

Kerkom wordt binnenkort een erfgoedlandschap!

Op 1 februari 2007 heeft minister Van Mechelen de vallei van de Cicindria en het kerkdorp Kerkom als één van de vijf ankerplaatsen in Vlaanderen erkend.

Film ‘An inconvenient truth’ en debat groot succes!

Op donderdag 15 februari 2007 werd de film ‘An inconvenient truth’ getoond in cultuurcentrum de Bogaard. De zaal zat afgeladen vol en ook tijdens het debat achteraf in het Koninklijk Atheneum waren er 200 mensen aanwezig.

Ludwig Vandenhove spreker op debat voor jongeren rond dierenwelzijn

Op dinsdag 6 februari 2007 organiseerde de Unie van Vrijzinnige Verenigingen een debat over dierenwelzijn voor jongeren. 

1250 leerlingen volgen verkeersles in het verkeerspark!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft in haar zonaal veiligheidsplan altijd al de verkeersproblematiek als een belangrijk veiligheidspunt ingeschreven. Teneinde op preventief vlak aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid voor de leerlingen, wordt onder andere, naast talrijke andere acties, gedurende 6 weken een onderricht gegeven aan 1250 leerlingen binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Film en debat over milieuzorg

Het gaat niet goed met onze aarde. Alleen al de abnormale temperaturen en het compleet in elkaar overlopen en verwisselen van de seizoenen bevestigen dit: daarvoor moet je geen grote wetenschapper zijn.

Weg met alle verkeersborden?

Op dit ogenblik staan er op heel wat plaatsen zoveel verkeersborden dat de weggebruiker in feite door het bos de bomen niet meer ziet.
Nochtans is het diezelfde weggebruiker, die zoveel borden vraagt.
Hoe dikwijls moeten wij als stadsbestuur bijvoorbeeld niet ‘neen’ zeggen om nog niet extra borden bij te plaatsen voor heel logische zaken, die het verkeersreglement voorschrijft en/of verbiedt.

Sommige burgers gaan zelfs zover te vragen om verkeersborden te plaatsen op trottoirs dat er niet op mag gefietst worden!

Circussen zijn een traditie: zij moeten blijven!

Circussen zijn een traditie, maar worden steeds zeldzamer, net zoals alle tradities!
Het is aan de overheid in het algemeen en steden en gemeenten in het bijzonder om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst circussen blijven bestaan.

Pagina's

Abonneren op RSS - Buiten Sint-Truiden