Nationaal

Ludwig Vandenhove in Parijs!

“Neen, niet met verlof zoals misschien de meesten denken, wel om de conferentie van de voorzitters van de commissies voor Defensie van de Europese Unie (EU) bij te wonen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Els Sneijers uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar!

Op de Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-Dag op zondag 26 oktober 2008 in/> Brussel is schepen
Els Sneijers/> uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar, naast schepen Luc Bungeneers van Antwerpen (die eerste eindigde) en schepen Tom Balthazar uit Gent (die de derde prijs haalde).

Lachende gezichten!

“We moeten er alles aan doen opdat de burger meer zou lachen: mensen uit het dagelijkse leven, herkenbaar en vol levensvreugde met een lach als middel tegen pessimisme en negativisme.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Op termijn het enige fundamentele middel tegen de verzuring!”

Meer democratische controle op de (federale) politie!

“Er moet meer democratische controle komen, zeker op de federale politie. Ook moeten er nog een aantal andere beleidsconclusies getrokken worden uit de recente gebeurtenissen rond een aantal hoge politiemensen. Bovendien moeten één of meerdere hoge politieambtenaren en/of de minister van Binnenlandse Zaken hun persoonlijke conclusie(s) trekken.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in een vrije tribune in ‘De Morgen’ van zaterdag 25 oktober 2008.
“De burger, maar ook de ‘gewone’ politievrouw/-man, die elke dag ten dienste van de bevolking staat, verwacht dit."

Ontvangst Iraakse delegatie!

Op donderdag 16 oktober 2008 ontving burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een delegatie van het Iraakse parlement.

Komt er een jumelage tussen Beauvechain en Sint-Truiden?

Er zijn nu reeds heel wat vriendschapsbanden tussen de Waals Brabantse gemeente Beauvechain en de stad Sint-Truiden.
Dit heeft te maken met de verhuis in 1996 van de voormalige vliegtuigbasis in Brustem naar Beauvechain.

Live scan bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een live scan aangekocht.
Dat is een toestel om vingerafdrukken digitaal te nemen en onmiddellijk door te sturen naar de federale politie, afdeling gerechtelijke identificatiedienst.

Orgaandonatie 2008!

Het is één van de taken van de overheid om de bevolking te sensibiliseren om orgaandonor te worden. De stad Sint-Truiden voegt hier dan ook de daad bij het woord en organiseerde in navolging van de nationale acties van Beldonor met de medewerking van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) op zaterdag 18 oktober 2008 een plaatselijke sensibiliseringsactie rond orgaandonatie.

Fakkelestafette tussen de verschillende oorlogsmonumenten in Sint-Truiden?

Vermits er minder en minder oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog nog in leven zijn, moeten wij zoeken naar originele initiatieven om deze Tweede Wereldoorlog bij de bevolking, maar vooral bij de jongeren en de kinderen, in herinnering te houden.

Sint-Truiden moet zich verder profileren als cultureel-religieuze as!

“Een aantal jaren geleden hebben we als stad Sint-Truiden onder mijn beleid als burgemeester resoluut gekozen voor het imago van cultureel-religieus centrum (van Haspengouw).
Het is mijn vaste overtuiging dat we op die ingeslagen weg verder moeten gaan”, aldus Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal