Als eerste het vuur in…

De eerste ‘fysieke’ commissievergadering in het Vlaams parlement zal doorgaan op dinsdag 12 mei 2020.
Het gaat over de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Ik moet dus als eerste het vuur in, vermits ik effectief lid ben van die commissie”, zegt Ludwig Vandenhove.
Typisch iets voor een echte soldaat.

‘Vuur’ en ‘soldaat’, grapje natuurlijk .
Ik hoop dat we nog kunnen en mogen lachen ondanks Covid-19.”

Hieronder vindt u het Belga-bericht.

CORONAVIRUS
Vlaams Parlement plant opnieuw 'fysieke' commissiezitting op 12 mei

AUTHOR:Maarten De Rijk
BRUSSEL 23/04/2020 10:53 (BELGA)
Het Vlaams Parlement wil na wekenlange digitale commissies opnieuw een 'fysieke' commissievergadering organiseren. Bedoeling is dat de commissie Financiën en Begroting op 12 mei opnieuw 'fysiek' vergadert, al blijft het aantal commissieleden wel beperkt tot maximaal 16. Dat heeft het Uitgebreid Bureau (UB) van het Vlaams Parlement beslist. Dat UB heeft ook beslist dat de regering een week extra tijd krijgt om de begrotings- en beleidsdocumenten in te dienen.

Door de bijkomende coronamaatregelen en -uitgaven had de regering-Jambon aan het Vlaams Parlement wat extra tijd gevraagd om de begrotings- en beleidsdocumenten in te dienen. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement gaat akkoord met die vraag. Voor de begrotings- en beleidsdocumenten en de begrotingscontrole komt de deadline op 4 mei te liggen en voor het programmadecreet op 7 mei.
Het UB heeft ook beslist om vanaf volgende week in de commissies niet langer alleen gedachtewisselingen over de coronacrisis te agenderen, maar ook nieuwe vragen om uitleg (VOU). Ook hoorzittingen zouden opnieuw kunnen.
Na wekenlange digitale commissies, komt er ook opnieuw een 'fysieke' commissiezitting. Het gaat meer bepaald om de commissie Financiën en Begroting van 12 mei, waar minister Matthias Diependaele een toelichting zal geven over de begrotingscontrole en het programmadecreet. Maar ook dan zal het aantal commissieleden beperkt worden tot maximaal 16. Andere leden kunnen de zitting volgen via de livestream. (BIN, POL, DRM, KWO, nl)

KEYWORDS:BRIEF/VLAPARL/VLAREG/AGENDA/#CORONAVIRUS/#CORONABELGIUM