Akkoord met Gouverneur Herman Reynders

Op woensdag 10 januari 2018 vond  de traditionele nieuwjaarsreceptie van de provincie Limburg in het provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt plaats.
Het is de gewoonte dat de Gouverneur de gelegenheidstoespraak houdt.

Ik kan er mij volledig in terugvinden”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer hieronder de belangrijkste aandachtspunten.”

Over de toekomst van de provincie Limburg:
Limburg heeft een sterk provinciebestuur nodig
.…
Over het weghalen bij de provincies van de persoonsgebonden materies, welzijn en cultuur voorop, wil ik nog één woord zeggen: ik hoop oprecht dat de andere overheden die deze bevoegdheden hebben overgenomen het minstens zo goed gaan doen als het provinciebestuur de voorbije 150 jaren dit heeft gedaan. Ik heb momenteel geen enkele reden om daaraan te twijfelen, maar u mag alvast weten dat ik dit van zeer nabij zal blijven volgen en mij de vrijheid zal nemen van mij te laten horen als er ergens zich een problematische ontwikkeling aandient.

Over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen/Limburg:
In heel het debat over de toekomst van het provinciebestuur kunnen we niet voorbij aan het feit ook na te denken over de rol en de positie van Limburg in Vlaanderen. Het gaat immers een hele uitdaging zijn voor Limburg en de Limburgers om niet te eindigen als het groene buitengebied van Vlaanderen, als het aanhangsel van het rijke en centraal stedelijk gebied, zoals in de voorbereidende teksten van het nieuwe ruimtelijke structuurplan Vlaanderen staat aangegeven. Limburg wil niet alleen maar dat groene park van Vlaanderen zijn, wij zijn veel meer dan dat.

Over de (toekomstige) gemeentelijke bestuurders:

Staar daarbij niet enkel naar uw navel; met andere woorden : vereng uw blikveld niet tot de eigen kerktoren maar wees open en kijk naar buiten. Werk samen met anderen en zet je talenten ook in voor de regio.

Het heeft toch weinig zin om in onderlinge concurrentie te gaan voor bepaalde jobs, investeringen, infrastructuren of acquisities. We kunnen beter “delen” en zorgen dat we er samen op vooruit gaan. In een vooruitstrevende, toekomstgerichte regio zijn de samenhangende delen stevig verankerd en verbonden in één geheel en daardoor zelf ook sterk. Kortom, wat goed is voor Limburg als geheel is dus per definitie goed voor uw eigen stad of gemeente.

Over mobiliteit en duurzaamheid:

Aandacht ook voor onze mobiliteit. Los van het feit dat iedereen hier aanwezig weet waarover ik het heb – niemand wil nog langer collectief stilstaan - wil ik daarnaast toch ook pleiten voor hét vervoersmiddel bij uitstek dat zeker in ons beleid haar plaats verdient, namelijk de fiets.

Ook wij willen schone lucht, minder verkeersdoden en onze klimaatdoelstelling halen. Laat ons daarom vanaf nu de fiets niet langer tegenover de auto plaatsen, maar er een “én én”- verhaal van maken.

De beste mobiliteit blijft echter deze die geen verplaatsing nodig heeft : namelijk nabijheid. Praten over mobiliteit is dus praten over ruimtelijke ordening.

Goed gesproken Herman.

 

Zie onder andere Nieuwjaarsboodschap gouverneur Reynders: “Limburg wil niet eindigen als het groene park van Vlaanderen”. Het Belang van Limburg, 11-01-2018, p. 28.

Zie ook Limburg: de parking van Antwerpen? van 09-12-2017 op deze website.

Foto: hbvl.be

Tags: