12e internationale militaire Taptoe

De tweejaarlijkse Taptoe op de Grote Markt van Sint-Truiden gaat dit jaar door op donderdag 31 mei 2012 om 19.30 uur.


Op woensdag 9 mei 2012 werd het programma officieel aan de pers voorgesteld.

De Taptoe is een organisatie van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) Saffraanberg, van de 1e Wing van Bevekom ( Beauvechain) en het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) - een vereniging van burgers en militairen die samen allerhande activiteiten organiseren - en het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “De Grote Markt van Sint-Truiden is de ideale locatie en een uniek kader om deze - ondertussen geapprecieerde - traditie als de Taptoe te organiseren. 

De Taptoe is niet zomaar één van de vele elementen in Sint-Truiden.
De Taptoe is het symbool van de goede verstandhouding tussen de militaire overheid en het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Sint-Truiden heeft niet voor niets het peterschap van de 1e Trainingswing van de Luchtmacht in Bevekom (Beauvechain) aanvaard bij de verhuizing van Brustem naar Bevekom (Beauvechain) in november 1996.

Ze zeggen wel eens dat Sint-Truiden de meest militairvriendelijke stad van België is.
Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf.
Het is een gezegde dat komt van vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.

Ondanks het spijtig dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, houden wij deze eer als meest militairvriendelijke stad van België hoog dankzij de vestiging van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg.

Dit gebeurt door talrijke initiatieven, zoals de organisatie van deze tweejaarlijkse internationale Taptoe.
Via de goede contacten met de militaire overheid in het algemeen en de militaire basissen in Bevekom (Beauvechain) en Saffraanberg in het bijzonder zijn we erin geslaagd om tot een overeenkomst te komen waarbij deze Taptoe tweejaarlijks plaatsvindt op onze Grote Markt.
Het unieke kader van onze Grote Markt, met daaraan gekoppeld het eigene van een Taptoe, trekt een specifiek publiek aan.

De 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) en de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) van Saffraanberg engageren zich om logistiek en materieel mee in te staan voor de organisatie, hetgeen financieel gezien heel wat betekent.
Zonder hun medewerking en steun zou de stad Sint-Truiden nooit zo’n internationale Taptoe, nu eenmaal een specifiek evenement, kunnen organiseren.

Zowel qua vrouw-/mankracht, als qua contacten met de diverse muziekkorpsen uit binnen- en buitenland, is het onontbeerlijk dat deze hulp verkregen wordt van de militaire overheid, wil een stad zoals Sint-Truiden zo een Taptoe kunnen organiseren. 

Dit engagement vanwege de 1e Wing van Bevekom (Beauvechain) en de KSOO van Saffraanberg verstevigt alleen nog maar de vriendschapsbanden met de stad Sint-Truiden.

Deze internationale Taptoe is inmiddels een echte traditie geworden en tradities moeten in stand gehouden worden.
City-marketing wordt tegenwoordig gekenmerkt door te zoeken naar alsmaar grotere en nieuwe activiteiten, maar de traditionele evenementen - die gegarandeerd volk trekken - zijn hierin zeker zo belangrijk.

Sinds de omvorming van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO (sedert het academiejaar 2007-2008) - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

In deze context is het belangrijk dat er goede contacten zijn zowel met de basis van Bevekom (Beauvechain), die een peterschap heeft met de stad Sint-Truiden, als met de KSOO van Saffraanberg.
Deze goede contacten kunnen enkel maar leiden tot activiteiten en evenementen, die de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling kunnen geven, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch. Dit alles kadert trouwens perfect in mijn visie waarbij het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe en die ik als (voormalig) voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van volksvertegenwoordigers ook altijd (heb) verdedig(d).

En in dit verband is het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), een samenwerkingsverband tussen de militaire overheid en de stad Sint-Truiden met twee groeperingen (formeel comité en uitvoerend comité) opgericht, dat ter gelegenheid van de Taptoe 2006 officieel erkend werden door de toenmalige minister van defensie André Flahaut.
Een unicum in België.
Via deze samenwerking verhoogde de stad Sint-Truiden haar imago van militairvriendelijke stad en gelijktijdig komt het leger tegemoet aan de beleidsoptie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten.

Het samenwerkingsverband of officieel genaamd het comité BMS - Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden - betreft een autonome vereniging, met andere woorden een feitelijke vereniging, waarvan het patroonschap door de stad Sint-Truiden, onder leiding van burgemeester Ludwig Vandenhove, wordt waargenomen.
Er is een formeel en een uitvoerend comité.
Het is het laatste dat het echte werk doet met vrijwilligers en ex-militairen.

Het samenwerkingsverband ontwikkelt op geregelde basis specifieke activiteiten, die gericht zijn naar alle militairen (actieve, blauwhelmen, burgerpersoneel, gepensioneerden, reservisten, etc.).

Tot slot wil ik nog melden dat de opbrengsten van de Taptoe naar goede gewoonte worden besteed aan een aantal goede doelen.
Een van de organisaties, die een financiële ondersteuning ontvangen uit de opbrengsten van de Taptoe, is de vakantieopvang 't Wolfke. Het betreft een vakantieopvang voor kinderen met een handicap - een uniek initiatief voor Limburg en Vlaanderen - georganiseerd door de stedelijke welzijnsdienst.
Namens de welzijnsdienst dank ik de organisatoren hier alvast van harte voor.”

Praktisch:

Voorprogramma
- Beiaardconcert, uitgevoerd door Frederik, Hendrik en Noël Reynders (om 18.45 uur)
- Optreden van de Verenigde Muziekmaatschappijen van Sint-Truiden (om 19.00 uur)Koninklijke Harmonie der Gilde Sint-Truiden onder leiding van Jos Meynen
Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid Aalst onder leiding van Filip Ceunen
Koninklijke Fanfare Sint-Christina Brustem onder leiding van Peter Liesenborghs

Het hoofdprogramma start met de nationale hymnen van de deelnemende landen, begeleid door een overvlucht van MARCHETTI SF-260 van de 1e Wing van Beauvechain (de Rode Duivels)

Programma (start om 19.30 uur)
De korpsen worden voorgesteld door commandant Serge Tetaert en de taptoe staat onder muzikale/artistieke leiding van luitenant kapelmeester Matty Cilissen.

- Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine (België) onder leiding van kapelmeester-oppermeester Bjorn Verschoore
- Trompetterkorps van de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen (België) onder leiding van adjudant trompet-majoor Roland De Klippel
-  Muziek Arme Blindée et Cavalerie (M-ABC) van Metz (Frankrijk) onder leiding van hoofdkapelmeester Patrick Poutoire
- Trompetterkorps van het Koninklijk Escorte van de Belgische Federale Politie (België) onder leiding van hoofdinspecteur Peter Vanosmael
- Leones Marching Band (Mexico) onder leiding van Luis Manuel Sanchez
- Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht (België) onder leiding van luitenant kapelmeester Matty Cilissen
- Muzikale finale onder leiding van luitenant kapelmeester Matty Cilissen

De toegang tot de Grote Markt is gratis.
Tribunekaarten kosten 10,00 EUR in voorverkoop en 13,00 EUR aan de kassa.
Kaarten zijn te koop aan de balie van Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt, tel. 011-70 18 18.
De opbrengst van de taptoe gaat gewoontegetrouw naar een aantal sociale instellingen.

Zie ook de website www.taptoe-sint-truiden.eu .