‘Liquid City (Vloeibare Stad)’

Momenteel loopt in Brugge de Triënnale onder de titel ‘Liquid City (Vloeibare Stad)’ (1).

“Op zondag 29 en maandag 30 juli 2018 hebben mijn echtgenote Sonja en ikzelf een bezoek gebracht aan de meeste werken van deze tentoonstelling”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er zijn meer steden die in de zomerperiode zulk een kunstparcours uitwerken in relatie met de openbare ruimte.
Het is een extra toeristische troef. Bovendien worden alle gebouwen, erfgoedsites en monumenten mee onder de aandacht gebracht.

Zulk evenement moeten we ook om de twee à drie jaar in Sint-Truiden organiseren, uiteraard binnen de financiële mogelijkheden van de stad.
In 2005 hebben we dit reeds gedaan met ‘Delicious’.

Zo een organisatie hoort bij het imago van Sint-Truiden, eerder dan commerciële affiches, die elke gemeente of private organisatie kan organiseren. Ook bij de keuze van evenementen moeten er (financiële) keuzes gemaakt worden.
Evenementen moeten passen bij het imago dat de stad wil uitstralen.
Mijn keuze is duidelijk.”
 

(1) www.triennalebrugge.be

Zie ook Kunst in de openbare ruimte van 18-10-2015 en 'Hedendaagse kunst past bij historische, religieuze gebouwen, maar ...!  van 27-09-2009 op deze website.