maart 2018

Ludwig Vandenhove lijsttrekker in zijn Sint-Truiden

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Senioren en Veiligheid: volle bak in Sint-Truiden

Om en bij de 110 aanwezigen woonden de informatienamiddag bij rond 'Senioren en Veiligheid' op dinsdag 13 maart 2018 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.
Sprekers waren Philip Pirard, korpschef politiezone Regio Hoofdstad en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Veiligheid.

‘Beter renoveren’

In het kader van ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ organiseert de provincie Limburg in elke gemeente infosessies ‘Beter renoveren’.

 

Tags:

Bourges-laureaten gehuldigd

Naar jaarlijkse traditie werden op maandag 12 maart 2018 de Limburgse Bourges-laureaten (duivensport) in het provinciehuis ontvangen door Gouverneur Herman Reynders.

 

Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen

Op dit moment loopt er een informatiecampagne vanuit het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) inzake het nieuwe provincieraadsreglement rond de vergroening van de schooldomeinen en  de speelplaatsen.

 

Tags:

Low Impact Man

We zullen de klimaatproblematiek maar onder controle krijgen als iedereen op haar/zijn manier de nodige inspanningen doet.
Evident is dat niet, maar als je ideeën wil opdoen, moet je zeker eens naar de Low Impact man gaan kijken en luisteren. (1)

 

Algemene Vergadering vzw RLLK

Op dinsdag 13 maart 2018 vond de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) plaats in Zolder (ZLDR) Luchtfabriek (Marktplein 5 in Heusden-Zolder).

 

Tags:

Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET) vzw bestaat 50 jaar

Op vrijdag 9 maart 2018 werd officieel het gouden jubileum gevierd van WET vzw in het Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10 in Tessenderlo.

 

Tags:

Ondertekening nieuw Burgemeestersconvenant

Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 41 Limburgse burgemeesters op initiatief van de provincie Limburg het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 officieel ondertekend in de ambtswoning van de gouverneur (Lombaardstraat 25 in Hasselt). Zo engageren zij zich om onverminderd verder te werken aan het gemeentelijk klimaatbeleid.

 

Laat je tuin weer zoemen

Op zaterdag 10 maart 2018 was er een info- en demomoment in het stedelijk domein Kiewit te Hasselt, Putvennestraat 108.

 

Tags:

Werk voor de vzw De Ploeg in Heers

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove een onderhoudsopdracht toegekend aan vzw De Ploeg voor 48 265,69 euro, inclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW).
Het gaat over een opdracht voor beheerswerken in de overstromingszone van Heers.

 

Jaarvergadering Educatieve Gidsen PNC

Op woensdag 7 maart 2018 vond de jaarvergadering van de Educatieve Gidsen van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) plaats in de Boudewijnzaal van het provinciehuis.

 

 

Tags:

Resultaten Genk-Zuid

“Ik ben tevreden over de resultaten van de 2de humane biomonitoring, die is uitgevoerd onder 124 jongeren van 14 of 15 jaar in Genk-Zuid”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Pagina's