januari 2018

Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Truiden

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Nieuwjaarsbrief parkrangers

Op donderdag 18 januari 2018 werden de nieuwjaarswensen van de parkrangers verstuurd naar de burgemeesters, schepenen van leefmilieu en van natuur, parlementairen en gedeputeerden in Limburg, samen met hun brochure.

 

Tags:

Stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid

Op donderdag 18 januari 2018 vergaderde de stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove de eerste maal dit jaar.

 

Tags:

Pure Kafka

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove in een artikel in Het Belang van Limburg van vrijdag 19 januari 2018 (p. 17).

 

Waar dromen onze lokale politici van?

Vriendelijke en respectvolle stad is mijn wildste droom voor de komende gemeenteraadsverkiezingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

‘Innovatief’

Naar aanleiding van Bouwinnovatie is er de speciale katern ‘Innovatief’ uitgegeven, die is verspreid samen met Het Belang Van Limburg van vrijdag 19 januari 2018.

 

Tags:

Niets nieuws

“Ik zeg niets nieuws als ik zeg dat ik niet echt geloof in witte konijnen in de politiek”, zegt sp.a- gedeputeerde Ludwig Vandenhove. (1)

 

Tags:

‘DAK ISOLATIE’

De vzw Dubolimburg heeft de brochure ‘DAK ISOLEREN’ opnieuw geactualiseerd en herwerkt tot de brochure ‘DAK ISOLATIE’.

 

Tags:

Jagen in natuurgebied: geen sprake van!

Zolang ik politiek ook maar iets te zeggen heb, zal ik mij met alle mogelijke middelen verzetten tegen elk plan om in natuurgebied jacht toe te laten. (1) (2)

 

Akkoord, de everzwijnenproblematiek moet aangepakt worden, maar dit staat los van het gegeven ‘jagen in natuurgebieden’.

 

Tags:

Natuur en landbouw hand in hand

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 18 januari 2018 (p. 24).

 

Tags:

‘WONING ISOLATIE’

De vzw Dubolimburg heeft de brochure ‘MIJN WONING ISOLEREN’ opnieuw geactualiseerd en herwerkt tot de brochure ‘WONING ISOLATIE’.

 

Tags:

Limburg bezit weinig Buurtinformatiewerken (BIN’s)

"De provincie Limburg beschikt in verhouding met de andere (Vlaamse) provincies over weinig BIN’s”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

 

Hoflokaal

Afgelopen zaterdag 13 januari 2018 was ik nog eens te gast in het Hoflokaal in het Minderbroedermuseum in Sint-Truiden (Capucienessenstraat 3). 
De aanleiding: de nieuwjaarsreceptie van de Ahmaddiyya moslimgemeenschap van Sint-Truiden.

 

Pagina's