Zij leren niets

“Het huidige college van burgemeester en schepenen in Sint-Truiden, CD&V en Open Vld, nochtans aangevuld met N-VA, heeft niets geleerd van het vorige”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit ‘de luxueuze opening’ van de Groenmarkt op vrijdag 28 augustus 2020.

Gelukkig voor ons als sp.a hebben ze de stem van de burger niet begrepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Waarom een opening doen in volle Corona-tijden, waarbij enkel genodigden aanwezig kunnen zijn? En de bevolking, weliswaar enkel zij, die beschikken over een personal computer, online moeten volgen?
Waarom niet wachten tot na Corona?
Waarom, als ze het nu toch absoluut wilden doen, niet opteren om de buurt en de handelaars in de meest brede zin van het woord uit te nodigen? Het zijn vooral die mensen, die ‘afgezien hebben’ en overlast gehad hebben.
Waarom geen enkel kritisch woord, ook niet van de N-VA? Dat was nochtans anders toen de ze de vorige legislatuur in de oppositie zaten. Neen, voor als er commentaar komt van wat ‘traditionele trollen’, wij waren consequent als sp.a in de meerderheid toen we ons indertijd zeer kritisch uitlieten bij de opening van het subtropisch zwembad, waar we in de oppositie tegengestemd hadden.
Waarom geen enkel woord over de zelfstandigen, die ‘gesneuveld zijn’ wegens de lange duur van de werken? Dat is trouwens niet enkel een probleem voor de Groenmarkt, maar voor heel het handelscentrum. Maar ja alles moest ‘veranderen’.
Hopelijk komt er snel een echt debat over deze leegstand met voorstellen tot oplossing.

Het enige positieve: het geld dat gespendeerd is aan de kunstenaars, die het evenement omkaderd hebben en alzo nog eens hebben kunnen optreden is deze barre Covid-19 tijden. Maar dat had evengoed gekund op een ander moment en/of met een ander publiek.

Deze keer ben ik akkoord met Lode Vanhoutte van Groen: “Hoever kan je afstaan van de burger?”. (1)

Benieuwd naar het globaal kostenplaatje van ‘dit uitstapje’.”

  • (1)’Groen Sint-Truiden voelt zich teleurgesteld’, facebook, vrijdag 28 augustus 2020.
     
  • Zie onder andere ook ‘Geld teveel?’ van zondag 13 september 2015 op deze website.
     
  • Foto: sint-truiden.be.