Zelfbediening voor gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V)

Euro - bankbiljetten - pixersbe

In Sint-Truiden is ex-schepen Bert Stippelmans (CD&V) buiten de prijzen gevallen bij de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

"Hij wordt nu royaal beloond met extra-zitpenningen als voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de commissievergaderingen en als fractieleider. Precies daarom wil de CD&V-N-VA-Open Vld -coalitie tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei 2019 het huishoudelijk reglement wijzigen.
Ongezien", aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst van sp.a fractieleider Gert Stas.


Extraatjes voor voorzitter Stippelmans in gemeenteraad Sint-Truiden

Volgende maandag, 27 mei 2019, staat op de gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement geagendeerd. Het reglement is op maat van de voorzitter van de gemeenteraad geschreven. Hij ziet zijn presentiegeld meer dan 40 % stijgen. Terwijl bij het gewone personeel de buikriem wordt aangehaald, is deze opslag slechts schaamteloze zelfbediening te noemen.

Het huishoudelijk reglement behelst het functioneren van de gemeenteraad met de rechten en plichten van de raadsleden. Het bepaalt ook de zitpenning waarop elk raadslid recht heeft. De vorige aanpassing van het huishoudelijk reglement dateert nog maar van februari 2017, dus het was uitkijken naar de noodzaak van deze aanpassing.

Blijkt nu dat het gros van de nieuwe bepalingen de raadscommissies en de vergoedingen voor de raadsleden betreffen. Maandelijks wonen gemeenteraadsleden 2 tot 3 raadscommissies bij. Het zijn korte vergaderingen waar meer technische thema’s informatief worden besproken, hoewel het de bedoeling is dat op deze vergaderingen beleidsvoorbereidend werk zou gedaan worden.

Gemeenteraadsleden ontvangen hiervoor 125,00 euro per bijgewoonde vergadering (maximum 2) en gewoontegetrouw is het een gewoon raadslid dat deze vergaderingen voorzit.

Nu zal echter gemeenteraadsvoorzitter Stippelmans steeds de honneurs waarnemen én hij zal hiervoor een dubbele zitpenning ontvangen. Als voorzitter van de gemeenteraad ontving hij al dubbel presentiegeld bij elke vergadering van de gemeenteraad (350,00 euro) en daar komt dus nu nog minimum 500,00 euro bij. Als toetje krijgen ook alle fractieleiders op de gemeenteraad dit dubbele presentiegeld (waaronder ook ondergetekende en would-be schepenen Claes en Mas), maar ook Stippelmans zelf, die ook nog eens fractieleider is bij de CD&V (!) (hoewel het reglement hierover onduidelijk is).

Sp.a Sint-Truiden gelooft dat deze verhoging niet te verantwoorden is. Op een moment dat de stad naarstig op zoek is naar extra middelen, dat personeel (vb. zwembad) en patrimonium (vb. muziekschool) in de uitverkoop staan, zichzelf een stevige opslag toekennen is onkies. De heersende politieke klasse in Sint-Truiden dient zich te houden aan dezelfde principes als ze anderen oplegt. Zelfbediening hoort daar niet bij.

Gert Stas - fractieleider sp.a Sint-Truiden


Foto: pixers.be